Strängare krav för god social arbetsmiljö

Arbetsmiljö Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har seglat upp som en allt viktigare fråga de senaste åren. Nu är regler från Arbetsmiljöverket kring arbetsbelastning, arbetstider och kränkande behandling ute på remiss.

De senaste fyra åren har sjukskrivningarna på grund av dålig psykosocial arbetsmiljö ökat med 50 procent enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. Det är bakgrunden till att Arbetsmiljöverket kommer med en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna. Att vi nu kan presentera ett förslag som syftar till att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö på våra arbetsplatser och förebygga ohälsa är mycket positivt, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Förebygga mobbning

Förslaget sändes ut på remiss den 17 september och svaren ska lämnas in senast den 17 december. Enligt förslaget, som du hittar i sin helhet här, ska arbetsgivaren bland annat se till att personalen inte har en ohälsosam arbetsbelastning och att tillräckligt med resurser finns till förfogande. Det innehåller också regler mot mobbning och krav på att arbetsgivaren ska bedöma risker för ohälsa vid konflikter.

Arbetsmiljöverket är nu också mitt uppe i en stor EU-kampanj mot stress och inspekterar 2 000 svenska företag under oktober månad. Läs mer om det här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.