”Risk med att likrikta kvalitetsarbetet”

Socialdemokraterna vill införa en nationell kvalitetscertifiering för att säkerställa hög kvalitet på offentligt finansierad vård. Förslaget, som är ute på remiss, kritiseras nu av Famna, riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte. Organisationen instämmer i att det är viktigt att jobba systematiskt med kvalitetsutveckling. Men man ifrågasätter om en nationell certifiering är det bästa sättet för att skapa vård av hög kvalitet och menar att en sådan lösning riskerar att likrikta kvalitetsarbetet. Dessutom menar Famna att en nationell certifiering skulle kunna ta resurser från det förbättringsarbete som flera vårdgivare bedriver idag. Istället anser de att det behövs en strategi för kvalitetsutveckling som utgår från dagens verklighet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.