Risker med gröna megaprojekt lyfts fram i unik forskningsstudie

Forskning Northvolts gröna miljardinvestering i Skellefteå har väckt global uppmärksamhet, inte minst då tillväxttempot är eget i sitt slag. Nu undersöker forskare vid Umeå universitet baksidan med så kallade gröna megaprojekt.

Risker med gröna megaprojekt lyfts fram i unik forskningsstudie
Foto: Northvolt

Batteritillverkaren Northvolt har investerat cirka 30 miljarder kronor i sin fabrik i Skellefteå, vilket lett till tusentals nya jobb och en mycket hög tillväxttakt för kommunen. I ett nystartat forskningsprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet undersökt doktoranden Moa Hedström utmaningar i planeringsarbetet som det innebär för staden och kommunen.


– Den yttersta förhoppningen med studien är att bidra till att planeringen för den här typen av stora tillväxtprojekt kan ske på ett klokt sätt, säger Moa Hedström.

Det är en mängd olika aktörer som påverkar Skellefteås utveckling just nu, och med både globala, lokala och statliga intressen som samspelar. Men ansvarsfrågan ligger främst på kommunen, vilket kan skapa viss dissonans, förklarar hon.

Moa Hedström. Foto: Sara-Lena Brännström, Umeå universitet.

Den första av tre delstudier har redan genomförts i form av intervjuer med nyckelpersoner som jobbat för att attrahera privata investerare till Skellefteå. Hastigheten och skalan på den här typen av så kallade gröna megaprojekt innebär att samhällsplaneringen inte går att genomföra på det vanliga sättet.

– I det här fallet ser vi att fokuset i kommunens planering av olika anledningar successivt smalnat av, och att det har blivit svårt att ge plats för motstående intressen som ett resultat av etableringen – vilket utgör en viktig del av planeringen, säger hon.

Projektet delfinansieras av Umeå universitet företagsforskaskola och Skellefteå kommun där Moa Hedström själv har en bakgrund som samhällsstrateg.

Förhoppningen är att studien som sträcker sig fram till 2026 kan ge användbara kunskaper till liknande tillväxtsatsningar i framtiden – för att ett accelererande tempo inte ska hota demokratiska processer.


– Det är väldigt mycket planering som ställs på sin spets när det rör sig om en liten plats, stora investering och ett väldigt högt tempo, säger Moa Hedström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste