Så blir du en mer inkluderande ledare

Ledarskap Ett inkluderande ledarskap har fördelar för verksamheten. Ett amerikanskt forskarteam har tagit reda på vad som utmärker ett sådant. För att bli mer inkluderande som ledare, fokusera på dessa fyra beteenden.

Så blir du en mer inkluderande ledare
Foto: Adobe Stock

Inkludering är inte bara ett populärt ord. Forskningen visar att inkluderande ledare faktiskt leder till prestationsökningar i teamet, och förbättrad kvalitet på beslutsfattandet och samarbete (för att inte nämna att färre anställda slutar i en inkluderande miljö).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

De amerikanska forskarna Wei Zheng, Jennifer Kim, Ronit Kark och Lisa Mascolo har gjort en studie på temat, där de djupintervjuade 40 stycken ledare som utmärkt sig för ett inkluderande ledarskap. Utifrån det har de dragit slutsatser om vilka beteenden man bör fokusera på för att bli en mer inkluderande ledare. Det handlar främst om dessa fyra beteenden:

Var ”äkta”. När du är genuin bidrar du till en psykologiskt trygg miljö där människor känner sig fria att uttrycka sig och lufta oliktänkande åsikter, visa nyfikenhet, ödmjukhet och sårbarhet, utan rädsla för repressalier.

Följ inte bara reglerna – omdefiniera dem. Var vaksam och proaktiv och våga utmana etablerade metoder när de inte längre känns relevanta. Om du uppfattar att vissa metoder och policyer i organisationen exkluderar människor – byt ut dem.

Anamma aktivt lärande. Att bli en mer inkluderande ledare kräver konstant ansträngning. Dina naturliga vanor, antaganden och benägenheter innehåller troligen fördomar och behöver granskas, utmanas och ändras. Sök sätt att aktivt växa och förbättra.

Säkerställ lika möjligheter och rättvisa utfall. Se de som tillhör en underrepresenterad grupp, och arbeta för att möta deras specifika behov. Kanske står dessa teammedlemmar inför osynliga utmaningar – ta reda på vilka åtgärder du skulle kunna vidta för att stötta dem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.