Så ska grön omställning – och konkurrenskraft säkras

Digitalisering Avancerad digitalisering, det är namnet på ett nytt program som ska ge Sverige ledartröjan i racet om lösningar som både kan säkra en grön omställning och konkurrenskraft.

Så ska grön omställning – och konkurrenskraft säkras
Digitala innovationer ska skynda på den gröna omställningen och stärka konkurrenskraften. Foto: Stock Adobe

Digitalisering och hållbarhet är båda två av vår tids stora ödesfrågor. Det är mot den bakgrunden som Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige skapats av Vinnova, DIGG, Post- och telestyrelsen, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fyra delprogram ingår, där Avancerad digitalisering är ett av dem, framtaget av Vinnova tillsammans med ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen. En miljard har de lagt i potten för de närmsta tre åren som ett första steg. Hälften av pengarna kommer från offentliga medel, hälften från industrin. Tanken är att programmet ska pågå i tio år.

– Andra länder som Tyskland, Storbritannien, Sydkorea, USA och Finland satsar stort på digitalisering och även Sverige behöver växla upp. Det här initiativet är ett viktigt steg för vår konkurrenskraft, för att behålla spets inom forskning och utveckling i Sverige och inte minst för att klara av den gröna omställningen. Jag hoppas att det här blir en del i en kraftsamling i hela samhället för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, i en kommentar.

Öppna utlysningar

Målet är, enligt programmets webbsida, att nästa generations digitala system och komponenter utvecklas och används i Sverige. Så här ser modellen ut:

Nyfiken på att bidra? Det kommer att vara öppna utlysningar av medel för allt från förstudier till forsknings- och innovationsprojekt, skapande av kompetenscentrum med mera. Projekt som är strategiskt viktiga för Sverige utifrån konkurrens- och attraktionskraft eller där resultaten gynnar fler och ger ytterligare mervärden för programmet premieras. Läs mer här.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.