Säkrare internetanvändning i skolan

Sätter man en dator i händerna på en elev måste skolan också ta sitt ansvar för att den används på rätt sätt. Det anser Sigtuna kommun som nu tagit fram ett säkerhetsprogram.

Antalet datorer i skolan ökar och internet blir en allt viktigare informationskälla. Dessutom blir sociala medier ett allt vanligare sätt att kommunicera för elever, lärare och föräldrar. Men på nätet sker också spridningen snabbt.

För att dataanvändningen ska kunna ske på ett ansvarsfullt sätt införs Sigtuna kommun ett punktprogram i kommunens skolor.

Programmet omfattar fem punkter:

1. Filtrering: Kraftigare filtrering för yngre elever och lättare för äldre ska införas på elevdatanätet.

2. Lärarstärkande insatser: Lärarna ska kompetensutvecklas och få verktyg så att känner till sitt ansvar för regelverk och tar upp frågan aktivt i klassrummen.

3. Temaarbete: För att ge eleverna kunskap och erfarenhet om dataanvändning ska det relatera till skolarbetet och följas upp. Material och upplägg ska barn- och ungdomsförvaltningens kontor arbeta fram.

4. Föräldrasamverkan: Trygghet för elever och föräldrar är viktigt. Skolan ska förmdela var gränsen går till föräldrar.

5. Införande av nya datorkontrakt: Både föräldrar och elever ska skriva under ett kontrakt med de regler som gäller när skolan lånar ut datorer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.