Samhall: Social hållbarhet måste högre upp på agendan

Hållbarhet Social hållbarhet handlar om rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Det är med andra ord ett massivt område och det kan vara svårt att veta var man ska börja rikta insatserna. Kvalitetsmagasinet har pratat med Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall, om hur du som chef eller arbetsledare bör tänka.

Samhall: Social hållbarhet måste högre upp på agendan
Anna Hagvall, Samhall.

Till att börja med är det viktigt att bottna i begreppet, som Anna Hagvall vid Samhall menar är oerhört brett – inte minst om man kommer från kvalitetsvärlden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det kanske uppfattas som lite mer diffus materia, men det är jätteviktigt att sätta sig ner och diskutera fram vad inom social hållbarhet som är mest relevant för ens egen verksamhet – och vad man har för påverkan som företag, säger hon.

Direkt och indirekt påverkan på människor

Förenklat handlar det om hur verksamheten påverkar människor, såväl direkt som indirekt. Vilka frågor är viktigast för medarbetarna? Hur påverkar verksamheten människor i leverantörsleden och hur påverkas olika grupper av de produkter eller tjänster som produceras? Den typen av inventering måste göras inför att man startar insatser för att höja den sociala hållbarheten. Det handlar om att hitta en prioriteringslista, förklarar Anna Hagvall, för det kan bli svårt att fokusera på alla aspekter samtidigt.

– Det är precis så som man har arbetat med miljö. Det är samma metodik bara att man i detta fall utgår från människan i stället, säger hon.

Nästa steg är att undersöka vad det finns för risker och möjligheter med att skapa ett socialt hållbarhetsfokus. En given vinst är att konkurrenskraften stärks, då samhällets krav och förväntningar på en jämställd arbetsmarknad bara ökar för varje år som går.

I Samhalls fall kretsar det sociala hållbarhetsarbetet framför allt kring jämlikhet, inkludering och arbetsmiljö. Samhalls statliga uppdrag går ut på att skapa arbetsmöjligheter för människor med olika sorters funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga

– Vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är att hjälpa den gruppen att få ett jobb och behålla det. Det är en stor social utmaning i Sverige som vi har i uppdrag att lösa.För att vi ska lyckas med det behöver vi inkluderande och tillgängliga arbetsplatser i vår egen verksamhet men också i samhället i stort, säger Anna Hagvall.

Verksamhetstyp styr hållbarhetsarbetet

Vilket fokus man har styrs alltså helt av vilken typ av verksamhet man bedriver. Det finns ingen mall att utgå från, inventeringsmomentet är ett måste. Microsoft arbetar exempelvis mycket med tillgänglighet – att deras produkter ska kunna användas av alla som vill. På byggföretaget NCC innebär social hållbarhet framför allt säkra arbetsmiljöer för företagets anställda samt att säkra boendemiljön för personer som bor i deras fastigheter. Trots att begreppet är brett finns det några universella riktlinjer att utgå ifrån.

– Samhall har tagit fram en guide för att visa att hållbarhet är mycket mer än miljöaspekter. Vi arbetar oavbrutet med de här frågorna och vi vill att alla andra organisationer och företag ska se vinsterna med att arbeta med social hållbarhet.

Trots engagemanget har Samhall tidigare blivit kritiserade för att ha en bristande personalpolitik. I juni riktade Försäkringskassan kritik mot hur Samhall i Dalarna hanterade rehabilitering av sjukskrivna medarbetare, samt ifrågasatte arbetsbelastningen.

Anna Hagvall menar att det alltid finns utrymme för förbättringar.

– Just på grund av att vårt uppdrag ser ut som det gör så har vi sedan två år tillbaka ett mycket större fokus på medarbetarutveckling och arbetsmiljö, men det tar tid innan det fullt slår igenom, säger hon.

Fokus på mångfald och inkludering

Många av de företag som Samhall har kontakt med vill ta ett större samhällsansvar eller få en bredare representation inom personallagen.

– De har ofta redan arbetat länge med arbetsmiljö och vill fokusera mer på mångfald och inkludering. Då kan ett samarbete med oss vara ett konkret sätt att bidra till ett mer inkluderande arbetsliv och få in nya perspektiv i verksamheten , säger Anna Hagvall.

Även om det största incitamentet till att driva igenom sociala hållbarhetssatsningar hittills har varit nya lagkrav, finns det också en stark opinion som trycker på omställningen.

– Kunder, medarbetare och arbetssökande ställer nya krav vilket gör att fler branscher verkligen börjar se värdet av att satsa på det här. Det finns alltså starka ekonomiska incitament, det blir helt enkelt alltmer lönsamt att arbeta med social hållbarhet, avslutar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste