Regeringen satsar på ett mer jämställt företagande

Hållbarhet Kvinnor är underrepresenterade som entreprenörer och företagare. Sparandet och ägandet av företag är också ojämnt fördelat mellan könen. Nu ska Tillväxtverket satsa på att öka möjligheter för kvinnors företagande.

Regeringen satsar på ett mer jämställt företagande
Foto: Stockadobe

Det är på uppdrag av regeringen som Tillväxtverket lägger särskilt fokus på kvinnliga företagares förutsättningar, som en del i att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I det nya uppdraget kommer vi att utgå från vår kunskapsinsamling av vilka typer av åtgärder som på kort respektive lång sikt bäst främjar kvinnors företagande. Det ger en bra grund för att föreslå åtgärder som bland annat undanröjer de hinder som kvinnor möter i sitt företagande, säger Lejla Babajic Löfgren, uppdragsansvarig Tillväxtverket.

Det nya uppdraget kommer att utgå från resultaten av ett uppdrag som Tillväxtverket redan har: att sammanställa lärdomar från tidigare insatser för att främja kvinnors företagande, och utvärdera vilka resultat som har uppnåtts, och vilka åtgärder som på kort och lång sikt bäst främjar kvinnors företagande.

Myndigheten ska utifrån den kunskapen genomföra aktiviteter som bidrar till att förbättra förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande.

Senast den 22 april nästa år ska Tillväxtverket lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.