Samsyn mellan chef och medarbetare viktigt i förbättringsarbetet

Arbetsmiljö Delade uppfattningar om arbetsmiljön mellan chef och medarbetare påverkar hälsofrämjande insatser negativt. Det visar ny forskning från Karolinska Institutet.

Samsyn mellan chef och medarbetare viktigt i förbättringsarbetet
Forskarna Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz. Foto: Linda Harling

Om chefen och arbetsgruppen tycker lika initialt ökar chansen att man lyckas med förändring än om man tycker olika. Det berättade forskarna Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz vid Karolinska Institutet nyligen på ett seminarium på AFA Försäkring, som finansierat forskningen.

De har undersökt kring hur chefers och medarbetares skattningar av arbetsplatsen påverkar hälsofrämjande insatser. De konstaterar att vill man förbättra en organisation i något avseende är det viktigt att chef och medarbetare har samma bild av utgångsläget när man börjar förändringsresan.

– Att chefen ser på sig själv och arbetsplatsen på ett annat sätt än medarbetarna är ganska vanligt. 60 procent av cheferna har en annan upplevelse än medarbetarna av sådant som gruppklimat, ledarskap, synen på utveckling, säkerhet på arbetet med mera, säger Ulrica von Thiele Schwarz, professor på Mälardalens Högskola och verksam vid Karolinska Institutet.

Olika bilder

På en arbetsplats finns inte en bild av arbetsklimatet och ledarna – olika personer uppfattar situationen olika. Och skillnaderna i hur arbetsgruppen och chefen upplever situationen spelar roll.

– Att ha olika bilder av sådant som lärandeklimat, säkerhet, ledarskap och teamkänsla kan få en rad konsekvenser. Har man olika bilder påverkar det chefen negativt, då den upplever sämre arbetsförmåga, självskattad hälsa och ledarskapsutveckling. Även medarbetarna påverkas negativt om bilden av situationen skiljer sig från chefens. Medarbetarna upplever då sämre självskattad prestation, sämre tilltro till sin egen förmåga och de känner sig mer stressade, berättar Ulrica von Thiele Schwarz.

Det har visat sig vara bra för hälsa och prestation på arbetsplatsen om chefens och arbetsgruppens upplevelser stämmer överens. Överensstämmelse är bra även i de fall där man är överens om att något i arbetet är dåligt.

– Ökad samsyn verkar vara en framgångsfaktor för att optimera utfallet av ledarutveckling och förbättringsarbete. Chefer som har en mer positiv syn på verksamheten än medarbetarna, verkar däremot utgöra en riskfaktor för verksamheten och utvecklingsarbetet, säger Henna Hasson, professor på Karolinska Institutet.

En rekommendation är därför att man säkerställer att medarbetare och chefer är överens om nuläget innan man sätter igång ett utvecklingsarbete. Det är även bra om man sätter in stödjande åtgärder för de som överskattar sitt ledarskap och de som är överens med medarbetaren att man brister i sitt ledarskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.