7 av 10 arbetar nu heltid inom välfärden

Offentlig verksamhet Allt fler väljer att arbeta heltid inom välfärden. Under förra året fortsatte andelen heltidsanställda i kommuner och regioner att öka, enligt en rapport från SKR, som ser heltidsarbete som en viktig jämställdhetsfråga.

7 av 10 arbetar nu heltid inom välfärden
Foto: Stock Adobe.

Enligt rapporten Personalen i välfärden från Sveriges Kommuner och Regioner arbetade 69 procent av de anställda heltid i kommunerna förra året jämfört med 60 procent 2009. Motsvarande siffra i regionerna är 70 procent jämfört med 63 procent 2009.

Ökningen beror på flera faktorer – dels väljer allt fler att gå upp från deltid till heltid, dels är många nyanställningar numera på heltid.

Heltidsarbete norm

SKR och Kommunal driver också sedan 2016 tillsammans projektet Heltidsresan som syftar till att heltidsarbete ska bli norm.

Agneta Jöhnk, SKR.
Agneta Jöhnk, SKR.
Foto: Thomas Carlgren.

– Det är mycket positivt att se att vårt partsgemensamma projekt ger resultat. Att öka heltidsarbetandet är en prioriterad fråga för såväl arbetsgivare som medarbetare, kommenterar Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR.

Fortfarande är det dock skillnad mellan könen. Kvinnor arbetar fortfarande deltid i högre utsträckning än män. I mars presenterade SKR sitt arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram i nio punkter, där en av punkterna är att heltidsarbete ska vara norm.

– Vi vet att heltidsarbete är en av flera faktorer som bidrar till en ökad jämställdhet. Heltidsarbete ökar kvinnors möjligheter att vara ekonomiskt självförsörjande och vi behöver vara aktiva i det arbetet, säger Agneta Jöhnk.

Coronavirusets effekter

Rapporten Personalen i välfärden publiceras i april varje år och baseras till största delen på SKRs personal- och lönestatistik som samlas in i november. Den nuvarande krissituationen avspeglas alltså inte i statistiken.

– Vilka effekter som coronaviruset kommer att ha på kommande personalstatistik är för tidigt att bedöma, konstaterar Agneta Jöhnk.

Av rapporten framgår också att antalet månadsavlönade fortsatt att öka i regionerna med 4 300 personer, motsvarande +1,6 procent, medan ökningen har avstannat något i kommunerna som minskade med 1 600 personer, motsvarande –0,2 procent. Antalet årsarbetare, det vill säga anställda omräknat till heltidsarbetare, har dock ökat i både kommuner och regioner med +0,1 procent respektive +1,8 procent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.