Sjukskrivningsprocessen ska kvalitetssäkras

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess, som tar tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Det innebär att den som blir sjuk ska kunna lita på inte bara ett ekonomiskt stöd från försäkringen utan också på ett bra stöd för att kunna återgå i arbete. Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska balnd annat ta fram ett beslutsstöd för läkarna i sjukskrivningsfrågor. Syftet är att få bättre kvalitet i läkarnas bedömningar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.