Skärpta upphandlingsregler har gett effekt

Förbättringsarbete Nästan nio av tio myndigheter som dömts att betala böter för felaktiga upphandlingar har förbättrat sina rutiner. Det framgår av en kartläggning som Konkurrensverket gjort.

För fem år sedan skärptes lagstiftningen på upphandlingsområdet. Kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer som omfattas av upphandlingsreglerna kan numera dömas till böter eller upphandlingsskadeavgift om de bryter mot reglerna.

De skärpta reglerna har haft effekt. En kartläggning som Konkurrensverket gjort visar att 88 procent av alla upphandlande myndigheter som dömts att betala böter har förbättrat sina upphandlingsrutiner. Det har handlat om organisationsförändringar, nya inköpsrutiner, eller ändrad arbets- eller rollfördelning. Kompetensförstärkning och utbildningar har också genomförts på många håll.

– Att så många sett över sin organisation och rutiner för att hantera upphandlingar bättre är glädjande. Det innebär att de berörda myndigheterna kommer att ha bättre förutsättningar att följa regelverket och göra bättre upphandlingar framöver. Det tjänar alla på, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en presskommentar.

Resultaten presenteras i rapporten Fem år med upphandlingsskadeavgift.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.