Skollagen i praktiken

Ett år efter att den nya skollagen trädde i kraft kommer Skoldialogen med boken Från skollag till vardagsarbete. Den fungerar som en praktisk handbok och hjälp till att införa mål- och resultatstyrning i grundskolan.

Lagstiftarna ser det systematiska kvalitetsarbetet som ett medel för att de nationella målen för utbildningen ska nås, men hur hänger det ihop med den praktiska vardagen? Hur kan en skolverksamhet gå från krav i olika styrdokument till praktisk handling och uppnå en framgångsrik kvalitetskultur? Skoldialogen vill hjälpa dig. Den lilla behändiga och lättöverskådliga boken Från skollag till vardagsarbete- handbok om målstyrning, systematik och rollfördelning, av Roger J Danielsson och Jan Söderlund guidar genom de viktigaste punkterna för att lyckas skapa en målstyrd grundskola som uppfyller kraven i skollagen. De korta kapitlen illustreras av scheman, bilder och förklarande tabeller för att ge en pedagogisk översikt.

I förordet till boken beskriver de att de gjort en annorlunda tolkning av lagen. ”Vi tolkar på vilket vis man ska tillämpa kraven som skollagen ställer på utbildningen och undervisningen. Handboken berör inte juridiska tolkningar av paragraferna i lagen utan istället vad skollagen och förarbetet säger för att skapa en målstyrning, struktur och ett systematiskt kvalitetsarbete.”

Från skollag till vardagsarbete ges ut av Skoldialogen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.