Steget från statlig styrning

Kvalitet Arbetsmarknaden står och stampar. Flera branscher skriker efter arbetstagare. Samtidigt står nyanlända på kö hos Arbetsförmedlingen. Varför blir inte 1+1= 3?

Steget från statlig styrning

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan äntrar scenen under konferensen Vem f-n tar ansvar? Arrangörer är fyra kommuner med målet att skapa en mötesplats där integration diskuteras i konstruktiv ton. Ministern säger det många sagt innan honom:

– Att hamna utanför arbetsmarknaden försvårar inte bara integration och ekonomi, utan även utvecklingsmöjligheter och självkänsla. Att komma in på arbetsmarknaden är avgörande för god integration. Vi kan inte fortsätta med fragmenterade satsningar. Vi måste samarbeta mellan stat, kommun, civilsamhälle och näringsliv.

På samma konferens lyfter SKL och enskilda kommuner den svåra kombinationen med större lokalt ansvar men snåriga regelverk och statlig detaljstyrning. Och Svenskt näringslivs vd tar upp matchningsproblematiken – både gällande behov och validering.

Till hösten presenteras mottagandeutredningen. Och Tillväxtverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram modeller där matchningsaktörer tar på sig arbetsgivaransvaret när en person med svårbedömd kompetens ska anställas.

Men mycket händer redan idag. Blickar vi ut bland näringsliv, kommuner, landsting och civilsamhälle bubblar det av initiativ för att lösa ekvationen. 

Sommaren 2015 började ett gäng entreprenörer undersöka möjligheterna för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Statistik visade då, innan den stora flyktingströmmen från Syrien, att efter tio år i Sverige kan 70 procent inte försörja sig och 20 procent har aldrig haft ett jobb. Vi ville skapa en digital plattform som förmedlar jobb till dessa individer, berättar Andreas König, vd för Just Arrived.

150 volontärers frustration kanaliserades och den 1 september 2016 startade Just arrived – en digital arbetsförmedling som ska minska hindren för företag att anställa nyanlända. Idag har de förmedlat ett hundratal jobb.

Andreas König berättar de identifierat fyra övergripande utmaningar som de velat lösa: Information, visualisering av jobb, matchning och arbetsgivaransvaret.

Städföretaget Hemfrid jobbar för att underlätta för sina medarbetare att lära sig svenska samtidigt som de arbetar. De har dels en egen språkutbildning, men för en medarbetargrupp som behöver större stöd har de tillsammans med Stockholms stad drivit ett pilotprojekt där de anställda fick läsa SFI på arbetstid. Projektet blev lyckat enligt Hemfrids vd Maria Andersson, men nu tittar de på hur de ska gå vidare.

– Problemet med piloten är att de anställda måste bo i Stockholms stad. Ska vi skala upp blir det krångligt med flera kommunsamarbetspartners, kontakter på Arbetsförmedlingen och mycket administration. Det måste gå att göra detta på ett mer effektivt sätt. En målsättning är att driva SFI-undervisning i våra egna lokaler.

Vinsterna menar Maria Andersson är dels att bidra till medarbetarnas utveckling för att de ska vilja stanna längre hos dem som arbetsgivare. Men också att de får bättre kontakt med kunden och därmed gör ett bättre jobb.

Nätverksmodellen Entry Hub är ett tredje exempel. Genom fysiska mötesplatser ska arbetssökande och arbetsgivare lättare komma i kontakt med varandra på ett snabbt och enkelt sätt. Ambitionen är att öppna en fysisk mötesplats i Västerbotten efter sommaren. Näst på tur står Stockholm. Och lyckas satsningen är tanken att skapa mötesplatser på fler orter. Entry Hub drivs som ett samarbete mellan We Link Sweden, Umebygdens etableringscentrum, Proffice, Randstad och Swedavia och finansieras av Vinnova.

För att se om modellen har effekt på arbetslöshet för utomeuropeiskt födda och är samhällsekonomiskt lönsamt följer två forskare projektet.

En bransch som är i skriande behov av medarbetare är vården. För att underlätta för vårdpersonal med examen från andra länder att börja arbeta inom svensk hälso- och sjukvård etablerar Region Skåne ett internationella kompetenscentrum. Här ska arbetssökande få hjälp med språkauskultation, kompetensstöd inför kunskapsprov och erbjudande om praktisk tjänstgöring.

Västra Götalandsregionen har startat Plus Intro, en spin off på Arbetsförmedlingens Plusprogram, som riktar sig till asylsökande läkare och sjuksköterskor, med eller utan uppehållstillstånd.

Utredningar och uppdrag i all ära, men det är på lokal nivå ord blir till handling. Men det handlar om tid, för att ta sig in på arbetsmarknaden behöver inte bara bli enklare, utan också ske snabbare. Rigida system med långsiktiga strategier fungerar inte i ett samhälle som förändras från dag till dag. Men för att fler initiativ ska bubbla upp och leva vidare är det tydligt att snabbfotad byråkrati är ett måste.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.