Stora kommunala skillnader i lönsamma effektiviseringar

Hållbarhet En ny jämförelse av 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland visar att skillnaderna i kostnadsminskning är stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskar. Skälet: en varierande grad av åtgärder.

Stora kommunala skillnader i lönsamma effektiviseringar
Foto: StockAdobe

Det är i den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen som kommunernas kostnadsminskningar har jämförts. Boende i kommuner som Örebro, Malmö och Karlskrona tjänar mest på exempelvis eleffektivisering medan Umeå, Luleå och Trollhättan ligger i botten av listen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– För att samhället ska kunna nå de högt uppsatta klimatmålen behöver effektivisering kunna ske på industriell skala. Effektivrapporten visar att det råder stora skillnader mellan kommuner, de stora variationerna i taxor och lönsamhet försvårar för Sverige att energieffektivisera sitt flerbostadshusbestånd, säger Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

Mest lönsamma har eleffektiviseringarna varit. Värdet av en eleffektivisering har sedan föregående effektiv-rapport år 2015 ökat med nästan 75 procent. Prisnivå mellan olika elområden i kombination med hur elnätsavgiften är uppbyggd innebär att det kan skilja hela 135 procent på värdet av en effektivisering. 

– Med marknadskrafter som styr mot ett mål medan nationella mål och styrmedel som styr mot ett annat hamnar fastighetsägare i en utmanande sits. Här är det önskvärt med en bättre harmonisering, säger Louise Wall.

Rapportens viktigaste slutsaster:

• 25 procent lägre behov av fjärrvärme, el, vatten och hämtning av hushållsavfall leder inte till 25 procent lägre kostnad för konsumenten.

• Storleken på kostnadsminskningen beror både på prisnivå och på hur stor del av priset som består av fasta kostnader. Fasta komponenter i taxekonstruktioner minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar incitamenten att effektivisera.

• Prisnivån har generellt störst betydelse för lönsamhet vid effektivisering. Merparten av det ökade värdet av effektivisering har att göra med ökade prisnivåer.

• Vid en jämförelse mellan kommunerna är skillnaderna i kostnadsminskning stora när en effektivisering genomförs. Det betyder att lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste