Svenska chefer fokuserar allt mer på jämställdhet

Företagskultur Jämställdhet är inte bara en övergående fluga. Allt fler chefer i Sverige prioriterar jämställdhet på arbetsplatsen högre än tidigare. Det visar chefsorganisationen Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2023.

Svenska chefer fokuserar allt mer på jämställdhet
Glastaket är snart ett minne blott om man får tro cheferna i Jämställdhetsbarometern.

När Jämställdhetsbarometern startade för tolv år sedan svarade knappt fyra av tio chefer att de arbetar aktivt med att främja jämställdheten på sitt företag. I år är motsvarande siffra sju av tio chefer.

Av undersökning framgår att man inte har ignorerat jämställdhetsfrågan tidigare. Den har länge varit relevant för majoriteten av chefer på svensk arbetsmarknad. Det är dock först på senare år som området har blivit en integrerad del av chefens ansvar och arbete.

– För Ledarna handlar jämställdhet om rätten att bedömas utifrån sin kompetens, om chefsförsörjning och om verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga samt arbetsmiljö. Årets Jämställdhetsbarometer visar på en positiv trend på flera områden men vi är långt ifrån i mål. Det finns betydligt mer att göra för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, kommenterar Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsbarometern visar att allt fler chefer tillämpar såväl kompetensbaserad som jämställd rekrytering, och att det är en uppåtgående trend. 80 procent av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering, en ökning med 3 procent sedan 2021. Även jämställd rekrytering har ökat från 64 procent till 67 procent.

– När kvinnor väljs bort är det ett stort slöseri med resurser. Varken näringsliv, offentlig eller idéburen sektor har råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen, säger Andreas Miller.  

Könsskillnader i lönesättning har också minskat, om än marginellt. I år svarar 68 procent att man har en jämställd lönesättning. 2021 var motsvarande siffra 65 procent.

Fakta

Mer om Jämställdhetsbarometern

Ledarna har 2023 undersökt chefernas uppfattning kring jämställdhetsarbetet i en undersökning i samarbete med Novus.

Detta är en uppföljande mätning och i rapporten finns jämförande siffror från 2011, 2016 och 2021.

Undersökningen genomfördes under perioden 24 april – 10 maj 2023 och besvarades av 1 480 respondenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 36 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.