Svenska konsumenter ställer nya krav på cirkulära affärer

Hållbarhet Svenska konsumenter prioriterar ned hållbarhetsaspekten när de handlar, trots att medvetenheten kring hållbarhet ökar. Det visar Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning.

Svenska konsumenter ställer nya krav på cirkulära affärer
Dagens konsument vill handla både hållbart och billigt. Foto: StockAdobe

Från pandemi till lågkonjunktur. De senaste tre åren har satt spår i plånböckerna och därmed medborgarnas prioriteringar, det framgår tydligt av den undersökning av hållbarhetsarbete och konsumenttänk som branschorganisationen Svensk Handel har utfört för åttonde året i rad. För första gången sedan Svensk Handel började mätningarna syns en minskning av hållbarhetsprioritering hos konsumenterna.

– Förut har man brytt sig mer om produktens ursprung eller att den inte innehåller farliga kemikalier och så vidare – och man har inte klassat miljövänliga varor som dyra. Nu är det istället priset som betyder mest och det är inte så konstigt med tanke på omvärldsläget, säger Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel.

Magnus Nikkarinen.

Ekonomin har vunnit över hållbarhetstänket, men de företag som klarar av att hålla i hållbarhetsarbetet även under en lågkonjunktur kommer att stå starkt rustade när ekonomin vänder, konstaterar Svensk Handel i rapporten. Detta eftersom konsumenternas medvetenhet inte har minskat. Tvärtom är förväntan på att företagen ska leverera hållbara produkter högre än tidigare.

Magnus Nikkarinen framhåller cirkulära affärsmodeller som en lösning för att handlarna ska kunna möta konsumenternas nya krav.

– Den viktigaste slutsatsen man kan dra av de här resultaten är att våra handlare behöver erbjuda både hållbara och prisvärda produkter. Förutsättningarna är goda. Ett lågt pris blir visserligen på bekostnad av det som vi traditionellt sett har ansett är hållbarhet, men det finns andra sätt. Man kan se den här situationen som en slags katalysator till det större skiftet att hyra ut produkter, sälja begagnat, eller erbjuda reparationer, säger han.

De nya ekonomiska förutsättningarna som konsumenterna genomlever är inte bara av ondo förklarar Magnus Nikkarinen.

– Det finns ett antal hållbarhetssträvanden från konsumenthåll som ändå sker och som är väldigt positiva. Man letar exempelvis mer energisnåla produkter för att elpriserna är så höga. Det hållbarhetstänket sker visserligen utifrån en ekonomisk drivkraft, men resultatet blir detsamma.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.