Svenska Leanpriset gick till Luleå

Utmärkelse Svenska Leanpriset gick i år till Liko AB Hillrom i Luleå. Genom en ökad satsning på lean har företaget rustats för att kunna möta en av de största utmaningarna någonsin i form av pandemin.

Svenska Leanpriset gick till Luleå
Lyckliga vinnare tar emot Svenska Leanpriset. Foto: Lean Forum

Svenska Leanpriset 2021 delades ut i samband med konferensen Lean Forum. Fyra finalister har tidigare utsetts, varav Liko AB Hillrom i Luleå nu gick hela vägen upp till en förstaplats.

Liko AB Hillrom är verksamt inom tillverkning av medicintekniska produkter, bland annat mobila och stationära patientlyftar. Företaget har i flera år utvecklat sin lean-resa och har under det gångna året accelererat arbetet med ständiga förbättringar i syfte att kunna möta de utmaningar som varit förknippade med pandemin.

Utmanande utgångsläge

Juryns motivering lyder:

”Med stark vinnarmentalitet och respektfullt förhållningssätt har Hillrom i Luleå vänt ett utmanande utgångsläge med hot om nedläggning till att bli en riktig förebild inom lean, där lagkänslan och självledarskapet hos alla anställda genomsyrar allt de gör.

Digitala arbetssätt, teamkänsla och engagemang lyser starkt, områden för andra att verkligen inspireras och lära av.”

Övriga finalister var Sahlgrenska universitetssjukhuset, neurokirurgi; Powertrain Engineering Sweden AB samt Lindbäcks Bygg AB.

Lean Forum har delat ut Svenska Leanpriset sedan 2008 i syfte att lyfta fram förebilder som inspirerar till fortsatt god lean-utveckling.

Han vann Årets Exjobb

Under Lean Forum 2021 utdelades traditionsenligt även priset för Årets Exjobb. Vinnare i år blev Nicholas Thorne för examensarbetet ”Towards Lean & Green production management in the pharmaceutical industry – A framework for E-VSM and Kaizen event prioritization through a systematic literature review and case study as AstraZeneca”.

Detta motiverade juryn så här:

Nicholas Thorne fick pris för Årets Exjobb.
Nicholas Thorne fick pris för Årets Exjobb.

”Nicholas Thorne har i sitt examensarbete behandlat ett område som är väsentligt för framtiden. Genom sitt arbete har Nicholas gediget och väl teoretiskt underbyggt lagt en grund för en organisations förmåga att utvecklas inom hållbarhetsområdet genom ett leanbaserat arbetssätt. I examensarbetet har värdeflödesanalys utvecklats och knutits till organisationens förbättringsarbete på ett förtjänstfullt sätt. Den nära kopplingen i arbetet till det studerade företaget har bidragit till det goda resultatet och arbetets nyttiggörande. Det finns stora potentialer även för andra organisationer att lära sig av Nicholas examensarbete.”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.