Tre svenska universitet på topp 100-listan

Forskning Tre svenska lärosäten, däribland Karolinska Institutet, finns med på topp 100-listan i en ranking av världens 500 främsta universitet. Den så kallade Shanghailistan bygger på en bedömning av universitetens forskningsinsatser, bland annat hur många forskare som vunnit höga utmärkelser som Nobelpriset.

Tre svenska universitet på topp 100-listan

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) publicerar varje år en rankinglista över världens 500 främsta universitet, kallad Academic Ranking of World Universities (ARWU). Rankinglistan har fått stort genomslag och är vid sidan om de brittiska rankningarna QS World University Rankings och Timer Higher Education-listan den mest tongivande globala rankinglistan av högre lärosäten.

Universiteten bedöms utifrån flera olika kriterier med koppling till forskningsinsatserna, bland annat i vilken omfattning som forskare citerats och fått sina artiklar publicerade i vetenskapstidskrifter. Men även hur många forskare som vunnit höga utmärkelser, som till exempel Nobelpriset, har betydelse för resultatet. Fokus ligger på naturvetenskap, medicin och teknik.

I likhet med tidigare år toppar flera amerikanska och några brittiska lärosäten 2018 års ranking. Förstaplatsen innehas av Harvard University, följt av Stanford University och University of Cambridge.

På topp 100-listan finns även flera svenska lärosäten – Karolinska Institutet (plats 44), Uppsala Universitet (plats 63) och Stockholms Universitet (plats 77).

På listan, som inte är graderad i detalj efter plats 100, ligger Lunds Universitet och Göteborgs Universitet på plats 101 – 150 samt Chalmers och KTH på plats 201 – 300.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.