Tryggade kompetens med certifiering

Certifiering Att certifiera sig enligt Iso 13485 var för Lövångerfabriken ett sätt att göra tillverkningen mer flexibel. Med tydliga beskrivningar av varje process kan personalen lättare flytta runt vid behov.

Tryggade kompetens med certifiering

Nyligen fick Lövångerfabriken beviset för att de lyckats styra upp sina processer för kvalitetssäkring, ledning och dokumentation i tillverkningen av medicinsktekniska produkter, certfikatet för Iso 13485. Eftersom de redan hade två Iso-certifikat var det inte mycket arbete som krävdes, inte en enda rutin behövde läggas till i verksamheten.

– Vi hade redan två andra ISO-certifikat plus IRIS – en kvalitetssäkring för avancerad elektronik för järnvägsindustrin. Eftersom inte minst den sistnämnda ställer så höga krav på ledningssystem och dokumenterade processer behövde vi faktiskt inte lägga till en enda rutin för att klara ISO 13485. Med några få kompletteringar uppfyllde vi redan certifieringen med befintligt arbetssätt, säger Leab Groups kvalitetsansvariga Jenny Stenberg.

Förutom att de tror att certifieringen leder till konkurrensfördelar ser företaget det också som ett sätt att trygga kompetensen.

– Ett standardiserat arbetssätt med tydliga rutiner gör det enklare att gå mellan olika typer av uppdrag. Alla kunder har ju inte högkonjunktur samtidigt och det här gör det lättare för personalen att flytta mellan olika tillverkningsprocesser. Det finns en tydlig funktionsbeskrivning för varje typ av process, säger Rolf Lindström, marknadsansvarig i Leab Group, i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.