Universum listar de hetaste arbetsgivarna

Vilka företag vill studenter inom IT, teknik och ekonomi helst jobba för? Hur viktigt är hållbarhet i valet av arbetsgivare? Universum har svaret.

Universum listar de hetaste arbetsgivarna
Vilka arbetsgivare vill studenterna jobba för? Här är svaret. Foto: Stock Adobe

Företaget Universum har gjort en studentundersökning om Nordens mest attraktiva arbetsgivare. I undersökningen har man ställt frågor till 65 000 studenter inom ekonomi, IT och ingenjörskonst om vilka företag de helst arbetar med. Man har också frågat om hur studenterna ser på bland annat hållbarhet och distansarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hållbarhet viktigast i Finland

På frågan om man skulle rata en arbetsgivare som inte engagerar sig i hållbarhetsfrågor var svaren bland de nordiska studenterna blandade. En tredjedel svarade ja, en tredjedel svarade nej, och cirka en tredjedel svarade ”vet ej” på frågan. Delar man upp respondenterna efter land utmärker sig dock vissa nationaliteter: Finska studenter är i större utsträckning (42 %) negativa till arbetsgivare utan hållbarhetsperspektiv, medan hälften av de norska studenterna svarar att bristen på hållbarhetsperspektiv inte vore en grund för att räkna bort vissa arbetsgivare. Svenska studenter inordnade sig i mitten: 35% svarade ja, 32 % svarade nej och 32% svarade vet ej.

Oljebolag ses som hållbara

Universum har också frågat vilka arbetsgivare de främst förknippar mest med hållbarhet. Norska studenter svarar Vestas och Ørsted, finska studenter svarar Uste, danska studenter svarar Equinor, och svenska studenter svarar Ikea. Värt att notera är att både Norges och Finlands studenter lyfter fram inhemska oljebolag – Vestas och Uste – som de mest ”hållbara” arbetsgivarna. Orsaken är sannolikt – menar Universum i sin analys – att dessa bolag har varit särskilt framgångsrika i sin kommunikation runt hållbarhet.

I Finland är distansarbete populärt

Siffrorna skiljer sig mellan länderna angående hur positiv man är till distansarbete. 66 % av svenska studenter är positiva till att jobba på distans. Finska studenter är mest positiva (83 %), danska minst (52%). Under presentationen av undersökningen skojades det om nationella stereotyper – sociala danskar kontra finska ensamvargar – men studenterna fick också svara på vad de såg som den största oron runt distansarbete. De flesta (cirka 60 %), oavsett nationalitet, svarade social isolering som den största risken.

Här följer de tre hetaste arbetsgivarna just nu, inom varje studieinriktning. Förra årets placering inom parentes.

Business/Ekonomi

  1. PricewaterhouseCoopers (4)
  2. McKinsey & Company (3)
  3. Microsoft (1)

Ingenjörer:

  1. Microsoft (1)
  2. Sweco (2)
  3. Siemens (3)

IT:

  1. Google (1)
  2. Microsoft (2)
  3. IBM (3)
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.