Upphandlig av tjänster med 100 procent fokus på kvalitet

Upphandling Skellefteå kommun har valt en mycket speciell modell när det gäller upphandling av tjänster från sakkunniga yrkesrevisorer. I deras upphandling viktar de inte alls priset utan bara kvaliteten. På Kvalitetsmässan i Göteborg presenterade kommunrevisionens ordförande Dick Hellman (M) konceptet.

Upphandlig av tjänster med 100 procent fokus på kvalitet

Förändringarna i Lagen om offentlig upphandling ökar fokus på kvalitet och hållbarhet i offentliga upphandlingar. Offentliga upphandlingar förväntas i högre grad ta sociala hänsyn, ställa miljökrav och se till livscykelkostnader istället för att utgå från lägsta pris.

När Dick Hellman blev ordförande för kommunrevisionen i Skellefteå som 27 åring var han då den yngste personen på den posten i Sverige. Idag är Dick 34 år.

– Och jag är fortfarande yngst, konstaterar han.

Dick Hellman var inte nöjd med det sätt som upphandlingen av de externa revisorerna fungerade och började skissa på en helt ny modell. De övriga sex förtroendevalda revisorerna i Skellefteå var med på tåget.

De tyckte att lägsta pris inte alltid gav det ekonomiskt bästa resultatet. Därför utformade kommunrevisorerna, tillsammans med kommunens inköpare, ett upphandlingsunderlag som byggde på att leverantörerna skulle visa vad de kunde erbjuda för 1,8 miljoner kronor som fanns avsatta i budgeten för detta.

– Den första upphandlingen med detta upplägg gjordes 2011 och vi är nu inne på den tredje omgången. Kommunens inköpare var från början ganska skeptiska till konceptet men de har sett att det fungerar bra och vi har inte fått någon överklagning.

Dick Hellman konstaterar att det finns fyra revisionsbyråer i Sverige som är aktuella för den här typen av uppdrag och de är alla representerade i Skellefteå.

– Vi bjuder in alla fyra till en träff där de får berätta vad de kan erbjuda oss för 1,8 miljoner kronor. Första gången ifrågasatte de varför de skulle presentera sin affärsidé för de andra byråerna. Men alla kom till träffen och i efterhand var de nöjda med konceptet, även de som inte fick uppdraget, berättar Dick Hellman.

Andra gången kom tre av byråerna.

– Den fjärde valde att inte vara med eftersom de hade kapacitetsbrist.

Skellefteå kommun är nu inne på sin tredje omgång av den här upphandlingen och de finlirar fortfarande på konceptet.

– Vi har bland annat sett att det finns vissa brister i den interna utvärderingen.

Skelleftemodellen är nu accepterad som ett alternativ till traditionell upphandling och intresset för seminariet där Dick Hellman presenterade den var stort. Röster höjdes både för och emot det här sättet att upphandla tjänster.

– Jag är övertygad om att det finns fler områden där kommunerna skulle kunna använda vår modell när de genomför upphandlingar, avslutar Dick Hellman.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.