Utvecklande ledarskap försvarets nya modell

Svenska Försvarshögskolan har utvecklat en ny ledarskapsmodell som kallas för utvecklande ledarskap.
Nyckelbegrepp för det varumärkesskyddade konceptet är föredöme, personlig omtanke samt inspiration och motivation.

I utvecklande ledarskap finns en stark betoning på att göra, att bryta ner värdegrunden i handling. Det säger Gerry Larsson till tidningen Personal och ledarskap.

Gerry Larsson är professor i psykologi och arbetar vid Försvarshögskolans institution för ledarskap och management. Tillsammans med några kollegor har han byggt upp konceptet utvecklande ledarskap, UL, baserat på amerikanen Bernard Bass teorier om ”transformational leadership”.

Dynamiken i UL består i att medarbetarna identifierar sig med ledaren, delar dennes framtidsvision och gör insatser utöver sina egna intressen, transformation. Nyckelbegrepp inom utvecklande ledarskap är föredöme, personlig omtanke samt inspiration och motivation.

Svensk anpassning

Det svenska UL-konceptet skiljer sig dock en del från det amerikanska ”transformational leadership”. Begreppet karisma är centralt i Bernard Bass modell, men är enligt Gerry Larsson svårt att anpassa till svensk ledarskapskultur därför att det ger associationer till elitism och ledarglorifiering.

Den svenska benämningen, i alla fall när försvaret översätter begreppet, är alltså utvecklande ledarskap, en ledarstil som skiljer sig från ett konventionellt ledarskap med krav/kontroll/belöning som kärna och från icke-ledarskap/låt-gå-ledarskap.

När Försvarshögskolan har utvecklat UL, har forskarna bland annat studerat Israels försvarsmakt, där ”transformational leadership” länge varit grunden för ledarutveckling och där det också finns en lång tradition av att använda återkoppling från både överordnade och underställda vid bedömning av ledare.

Hittills är det chefer inom försvaret och Statens Räddningsverk som utbildats. Tanken är också att i första hand använda konceptet inom försvaret och Räddningsverket. Men i och med att en del av de officerare som utbildats till handledare har hoppat av och börjat jobba som konsulter så håller modellen på att spridas även till näringslivet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.