Vågad läsning om chefen

Det är jag som är chefen! Har du aldrig satt ned foten och rutit de orden? Nu finns en ny vågad ledarskapsbok med just den titeln.

Det är jag som är chefen! Om det subjektiva chefskapet är en bok skriven av Christer Hermansson och tar enligt förlaget BTJ upp en hel del ämnen som inte nämnts i annan liknande litteratur. Den både inleds och avslutas med ett manifest om det subjektiva chefsskapet. Bland annat beskrivs den subjektiva chefen som personlig och en chef som behandlar sina medarbetare med respekt, gillar och utövar makt på samma kärleksfulla sätt som han/hon behandlar sin mamma och ofta frågar sig ”Varför inte tvärtom?”. Utgivning sker i augusti.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.