nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Vanlig uppskattning får socialsekreterare att stanna

Det går att få socialsekreterare att stanna och trivas på jobbet. Det visar en masteruppsats av Helena Håkansson som nu belönas med Visions Socionomstipendium. Och de viktigaste faktorerna handlar helt enkelt om att få vanlig uppskattning.

Helena Håkansson
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Uppskattning från arbetsgivaren, utvecklingsmöjligheter och upplevelsen av att arbeta på en attraktiv arbetsplats. Det påverkar hur socialsekreterare trivs på jobbet visar Helena Håkansson i sitt examensarbete ”Att trivas, stanna eller lämna? En studie om socialsekreterare inom ekonomiska bistånd” vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Uppsatsen bygger på enkätsvar från nästan 140 socialsekreterare som jobbar inom 17 olika enheter för ekonomiskt bistånd i Göteborgsregionen.

– Det är viktigt att de som utför arbetet med samhällets mest utsatta människor har bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Jag tycker att det är viktigt att belysa vad som kan förändras underifrån för att underlätta för dem som är i det här arbetet här och nu. Eftersom jag är en av dem som har lämnat socialtjänsten hoppas jag att jag ändå kan bidra med att förbättra arbetet för dem som är kvar, säger Helena Håkansson som nu belönas med Visions Socionomstipendium på 20 000 kronor.

Uppsatsen pekar också på att missnöje med digitala ärendehanteringssystem påverkar viljan att sluta. Genom att få reda på de här faktorerna framträder vad som behöver göras för att få fler socialsekreterare att stanna.

– Det finns överlag en stor potential i att se över förutsättningarna för arbetet och att förbättra dem. Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter skulle behöva undersökas mer när det gäller socialtjänsten. Det är förvånande att det finns så lite forskning om själva arbetet som socialsekreterare, säger Helena Håkansson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.