Var är kunden?

Kundorientering Sällan hörs ökat kundfokus som argument för att jobba enligt Lean. Många verksamheter vet inte ens vilka deras kunder är. Detta kan bidra till att Leansatsningar misslyckas. Det var panelen under konferensen Lean Live eniga om.

– Det är förvånande att många kan inte svara på frågan om varför de satsat på att arbeta enligt Lean. De flesta har inte heller någon vision med arbetet, säger Igor Lishajko, vd på Leadership Design Group som inför boken 50 nyanser av Lean gjorde en studie bland svenska verksamheter som arbetar med Lean.

Dag Lotsander, tidigare chef och seniorkonsult på Toyota och nu konsult på Lean Nordic, håller med om att argumenten för Leansatsningarna är lite märkliga:

– Man hör sällan kundfokus som argument för Lean, det handlar mer om att skapa trivsel och öka medarbetarskapet. Många saknar också en kunddefinition, de vet inte vem kunde är och vet man inte det, hur vet man då hur man ska jobba?

Isabel Runebjörk, vd för Sthlm Brand Partner och en av författarna till boken Lean med hjärta och kreativitet, menar att kundbegreppet väcker mycket åsikter och begreppet kan vara känsligt inom offentlig verksamhet.

– Är en fånge eller en asylsökande en kund? Just de diskussionerna är otroligt givande för verksamheten. Alla har en kund, men i olika situationer, och det är lättare att lyckas med Lean om man från början har fokus på värdet för omvärlden, alltså kunden, och inte på exempelvis effektivisering.

För att lyckas med detta menar hon att det krävs ett kommunikativt ledarskap som tydliggör varför och vad och där alla medarbetare arbetar med hur, alltså vilket värde just de skapar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.