”Vår framgång är uteslutande medarbetarnas förtjänst”

Arbetsmiljö Väsbyhem är en av de första i Sverige som blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great place to work. Företagets vd lyfter fram medarbetarnas engagemang, kamratskap och lojalitet som avgörande på förändringsresan.

”Vår framgång är uteslutande medarbetarnas förtjänst”

Grattis till certifieringen, Amra Barlov Lindqvist, vd för Väsbyhem. Hur känns det?

Amra Barlov Lindqvist, vd för Väsbyhem.
Amra Barlov Lindqvist, vd för Väsbyhem.

– Det känns fantastiskt roligt, hedrande och självklart på samma gång. Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av vår arbetsplats och vår verksamhet med fokus på medarbetarnas engagemang, och delaktighet. På så sätt känns det väldigt fint att se att det ger resultat. Samtidigt så vet vi som jobbar här att Väsbyhem har en speciell anda, Väsbyhemandan, som bäst beskrivs med varm kamratskap och stark lojalitet till företaget.

Vad krävs för att bli certifierade?

– Bedömningen består av två delar – dels att uppnå minst 70 på medarbetarundersökningen som kallas för Trust Index. Great Place to work mäter bara positiva resultat så 70 innebär att 70 procent har svarat motsvarande 4:or och 5:or på en femgradig skala. Dels att få tillräckliga poäng på vad som kallas Culture Audit – det är en beskrivning vi som företag gör av vår arbetsgivareinsats. Allt från förmåner och lönesättning till rekrytering, introduktion, kommunikation och information. Dessa två delar ska motsvara varandra i sådan hög utsträckning som möjligt, det är då en hållbar och god arbetsplatskultur kan leva långsiktigt.

Hur har ni jobbat för att uppfylla kraven?

– Vi började med Great Place to works medarbetarundersökning 2015 så vi har nu hunnit göra den två gånger. Redan från första undersökningen har vi analyserat resultaten ur ett personalstrategiskt perspektiv men också hela företaget tillsammans, både chefer och medarbetare. När analysen är klar har vi gått vidare med workshops i mindre grupper där alla medarbetare har fått tycka till och bidra till vilka åtgärder som behövs. Eftersom vi höjde oss hela 4 procentenheter övergripande och vi dessutom har höjt oss i alla 5 områden: Tillit, Trovärdighet och Respekt (fokus på hur man uppfattar chefer och ledning) samt Kamratskap och Stolthet, så kan vi vara säkra på att vår strategi fungerar.

Berätta om någon ni gjort som ni är särskilt stolta över?

– Jag skulle kunna nämna många konkreta åtgärder som att höja grundantalet semesterdagar, erbjuda kostnadsfri pensionsrådgivning eller ha upparbetat den tydlighet som finns i vårt målstyrningsarbete. Men allra mest stolt är jag över den resa vi har gjort tillsammans på Väsbyhem. Från 2013 och en del omorganiseringar och hög personalomsättning, till den arbetsplats idag. Skälet att vi har klarat oss och kommit igenom den förändringsresan starkare än innan, är uteslutande medarbetarnas förtjänst. Väsbyhemandan som sitter i väggarna och bor i varje i individ på vårt företag, det är stort!

Vad händer nu?

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att vara och bli ett ännu bättre ”Great place to work”. Det är på så sätt vi kommer nå målet om Sveriges nöjdaste kunder 2018. Våra strukturella verktyg som möten, målstyrning och uppföljning är viktiga grundstenar, men att ännu viktigare att hålla i är delaktighet och engagemang från medarbetarna. Det är genom att leva våra ledord; Positiv, Lyhörd, Ansvarstagande och Drivande gentemot våra medarbetare, som vi bara kan utvecklas åt ett håll – framåt!

Amra Barlov Lindqvists bästa tips för att bygga en bra arbetsplats

1. Tydliga mål som bryts ner från övergripande till verksamhetsmål, till enhetsnivå och sist ner till den enskilda individen. Då kan alla se sin del i sammanhanget och det avgränsar också vad vi ska jobba med. Det som inte står med ”finns inte”, med undantag för oplanerade förändringar i omvärlden.

2. Strukturerad uppföljning varje månad så att alla har koll på att vi är på rätt väg. Om något riskerar att inte hinnas med så att vi kan vidta åtgärder i god tid och inte ett år senare då det är försent.

3. Tydlig mötesstruktur så att alla vet när och hur de får information, samt att det sker så simultant som möjligt på alla avdelningar. En tydlig mötesstruktur ger också alla möjligheten att kommunicera med sina kollegor och sin chef.

4. Sist men absolut inte minst; involvera och engagera medarbetarna i så lång utsträckning som det bara är möjligt och låt besluten fattas nära verksamheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.