nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Många lärare trivs med sitt jobb, men upplever samtidigt hög stress. FOTO: Shutterstock

Varannan lärare känner stress

Varannan lärare är stressad och var tredje anser att skolledningen inte är öppen för kritik. Det framkommer i skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2015”.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Undersökningen visar dock att många lärare trivs med sitt jobb. Nio av tio lärare upplever det meningsfullt att gå till jobbet och nästan lika många trivs i sin skola. Andelen lärare som överväger att byta yrke har minskat med tio procentenheter sedan förra mätningen.

– Det är glädjande att färre överväger att byta yrke men trots förbättringen är det fortfarande fyra av tio lärare som funderar på att lämna skolan så det återstår mycket att göra, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

Däremot är det många som upplever stress och dåligt stöd från ledningen. Ungefär hälften av lärarna uppger att de oftast eller alltid känner sig stressade. Det lärarna upplever som mest stressande är det administrativa arbetet och att många elever behöver mer hjälp.

En tredjedel av lärarna anser att skolledningen inte är öppen för kritiska synpunkter eller att de inte kan kritisera förhållanden i skolan utan att det drabbar dem själva. Lärare uppger också att de stressas av vad de anser vara felaktiga eller orimliga beslut från skolledning eller skolpolitiker.

Missnöjet med skolledningen är större i gymnasieskolan än i grundskolan.

– Rektorerna har ett komplext och svårt uppdrag. På samma sätt som lärare måste ges förutsättningar att ge eleverna bra undervisning måste rektorer ges förutsättningar att utöva ett långsiktigt pedagogiskt ledarskap för att driva skolans utveckling, säger Niclas Westin.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.