TRR blir mer användarnära och datadriven – ”en stor utmaning och möjlighet”

Checklistan Stiftelsen TRR:s nya roadmap ska få organisationen att utvecklas i rätt riktning på ett hållbart och mätbart sätt. Det och mycket mer har verksamhetsutvecklaren Kristian Pinto på sitt bord just nu.

TRR blir mer användarnära och datadriven – ”en stor utmaning och möjlighet”
Kristian Pinto är verksamhetsutvecklare på TRR. Foto: Privat/ Adobe Stock

TRR är en stiftelse som drivs utan vinstintresse, som grundades av Svenskt Näringsliv och förhandlings- och samverkansrådet PTK år 1974. Stiftelsen vänder sig till arbetsgivare och tjänstemän inom det privata näringslivet som behöver vägledning, rådgivning och ekonomiskt stöd vad gäller omställning och kompetensstöd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Cirka 30 000 företag är anslutna till TRR som består av ungefär 270 medarbetare. En av de anställda är verksamhetsutvecklaren Kristian Pinto. Det är fem år sedan han började jobba på TRR, och idag är han en del av stiftelsens enhet för verksamhets- och tjänsteutveckling.

– Idag jobbar jag främst inom värdeströmmen tjänstemannastöd, säger han.

Ingen arbetsdag är den andra lik, berättar Kristian Pinto. Just nu driver han olika initiativ med fokus på stöd till de drygt 1,1 miljoner tjänstemän som är anslutna till TRR, som är i omställning.

Kristian Pinto listar

På min agenda just nu:

  • Förbättra onboarding-processen av tjänstemän, så att de förstår vilket stöd de kan få av oss på TRR.
  • Jobba med ett initiativ som handlar om att erbjuda tjänstemännen stöd kring entreprenörskap. Initialt ska de få jobba med sin företagsprocess på egen hand, för att senare fördjupa sig i området via grupp-workshops.
  • Ska bocka av en utvecklings-roadmap, alltså vår gemensamma bild över vart vi ska och hur vi kan mäta ifall vi uppnår önskad målbild.

– Ett initiativ handlar om hur de onboardas när de först kommer till TRR, så att de får förståelse för stödet de kan ta del av, och komma i gång med sin omställningsprocess på ett bra och effektivt sätt, säger Kristian Pinto.

Och just idag befinner sig Pinto i Gävle för att fira att TRR fyller 50 år.

Vad är mest stimulerande på jobbet just nu? 

– Fokuset på att jobba mer användarnära och datadrivet. Vi har lanserat helt nya tjänster som grundar sig i insiktsarbeten där vi kombinerat användarintervjuer och tester med enkäter och webbanalys. Tjänsterna skapar möjligheter för tjänstemännen att arbeta med processer mer självgående, så att vi kan fokusera på spetsat stöd. Det känns både roligt och värdefullt att kunna jobba på det sättet.

Kristian Pintos

arbetsvecka i korthet

20 procent av min tid går åt att mejla och chatta i Teams

50 procent är digitala och fysiska möten

3 dagar i veckan jobbar jag på distans

20 procent av min tid går åt göra interna och externa uppföljningar

30 procent av min tid är oplanerad

Vilken är den största utmaningen din organisation handskas med just nu? 

– TRR flyttar nu in i en ny utvecklingsorganisation. Vi har några nya roller samt förändrade roller som ska etablera en bättre samverkan i vår utvecklingsprocess. Nu måste vi sätta gemensamma målbilder och skapa förståelse för varandras roller och ansvar.

Hur vet ni att ni är på väg åt rätt håll?

– Vi har ett agilt arbetssätt med kontinuerliga avstämningar och taktisk planering för varje kvartal. Vi följer upp uppsatta effektmål och utvärderar löpande för att kunna förbättra våra interna processer och vårt tjänsteutbud.

Vad krävs av dig/ din organisation för att lyckas? 

– Kommunikation är A och O. Vi behöver vara transparenta med varandra för att synliggöra alla initiativ och våga utmana vissa initiativ som kanske inte ska prioriteras just nu.

Om

Kristian Pinto

Hur jag mår efter en dag på jobbet: Stolthet över att vara del av TRR:s utvecklingsorganisation. För mig är vårt uppdrag viktigt för de tjänstemän vi stöttar, och i slutändan för samhället i stort.

Jag upplever att jag behöver kompetensutveckling inom: AI

Som kvalitetsprofessionell är jag mest stolt över: Att ha lett en bra omställningsprocess som chef hos en tidigare arbetsgivare och sedan själv gått igenom en omställningsprocess, som i slutändan ledde mig till min nuvarande anställning på TRR. Den erfarenheten gav mig reell erfarenhet i hur viktigt det är att jobba för att skapa en tillitsfull miljö och kultur på arbetsplatsen, och att man, oavsett om man är formell eller informell ledare, erbjuder medarbetare stöd och resurser för att hantera förändringen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.