3 kvalitetschefer om höstens utmaningar

Kvalitetsarbete Efter en turbulent vår och förhoppningsvis avkopplande sommar är det återigen full aktivitet på de flesta arbetsplatser – även om arbetssätten kommit att förändras radikalt under coronakrisen. KvalitetsMagasinet ställde frågan till några kvalitetschefer. Vilken kvalitetsfråga står överst på din agenda inför hösten?

3 kvalitetschefer om höstens utmaningar
Foto: Stock Adobe.

Therese Andersson, kvalitetschef, Socialförvaltningen, Uppsala kommun.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den viktigaste uppgiften är att uppmuntra och stödja fortsatt utveckling av nya kreativa arbetssätt, det vill säga att utveckla processer och innovativa lösningar med fokus på grunduppdraget.

– Pandemin, som krävt en snabb omställning, har inneburit att vi har behövt experimentera och testa nya lösningar på kort tid. Lösningar som sedan kan utvecklas och slipas på efter hand. Vi har till exempel provat alternativ till fysiska möten på kontoret inom socialtjänsten, samarbetat och hjälpt varandra över organisationsgränser samt testat nya digitala former för kompetensutveckling.

Niclas Andersen, nordisk kvalitets- och miljöchef, Stokvis Tapes Sverige AB.

– När jag påbörjade min anställning för fyra år sedan inledde vi direkt en revidering av hela vårt kvalitetsledningssystem. Det har lyckats så väl att det blivit en förebild för flera andra bolag i gruppen – vi tillhör en koncern med ett 30-tal bolag i hela världen.

– Det vi gjort är att vi effektiviserat hela systemet genom digitalisering av avvikelsehantering, projekthantering, ändringshantering, produktionsplanering, riskanalys med mera. Nu är vi ett läge då vi ska försöka dra detta ytterligare ett steg på nordisk nivå. Då gäller det att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats, utan att det påverkar kvalitetsutfallet.

– Vi ska även säkerställa att hela Norden har ett gemensamt arbetssätt inom kvalitet- och miljöstyrning, men även övriga funktioner för att minska vår sårbarhet vid till exempel sjukskrivningar och semestrar.

Gunnel Altin, kvalitetsansvarig, Patent- och Registreringsverket, PRV.

– Vårt mest prioriterade uppdrag är att hantera kundärenden om patent, varumärken och mönster (design), vilket fortgått med samma produktion och effektivitet under coronapandemin. En effektiv produktion med hög kvalitet till kunder och intressenter är alltid viktigt. Även PRVs uppdrag om kunskapshöjning i immaterialrättsfrågor ska fortgå.

– Vid ”Ledningens genomgång” varje år analyserar vi vår leveransförmåga gentemot kunder och intressenter samt ledningssystemets funktionalitet för bäst stöd och förbättringar till de kundnära verksamheterna. Vid årets genomgång kommer vi även att analysera coronapandemins effekter på kvalitet och produktion, ekonomi och arbetsmiljö, omställningsförmåga med mera. Analysresultaten ger värdefull input för att motverka risker och nyttja visade möjligheter för fortsatt utveckling.

– Slutligen kommer vi att arbeta med process och systemstöd för effektivt och förenklat omhändertagande av avvikelser, synpunkter, förslag och incidenter som en del i vårt förbättringsarbete för kunder, intressenter och anställda.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.