7 kännetecken på kunskapsstyrt ledarskap

Ledarskap För att verksamheten i företag ska utvecklas i rätt riktning krävs bra chefer. Idag kan styrning och ledarskap förbättras avsevärt med hjälp av data, menar Bryce Wolf, Senior Manager Industry Solutions på Unit4.

7 kännetecken på kunskapsstyrt ledarskap
Bryce Wolf.

Han konstaterar att de företag och organisationer som kan kombinera ett empatiskt och inspirerande ledarskap med system som gör det möjligt för dem att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt kommer att ha goda förutsättningarna för att lyckas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

SPI Researchs senaste årliga undersökning av PSO-landskapet visar att de organisationer som presterar bäst tenderar att vara specialiserade och koncentrerade på specifika segment med hög tillväxt. Även om de strävar efter tillväxt, har de mer balanserade och långsiktiga go-to-market-strategier.

Framgångsrika företag har ofta betydligt bättre insyn i realtidsinformation, vilket gör det möjligt för chefer att fatta snabbare och mer korrekta beslut. Utifrån dessa slutsatser följer här sju punkter som kan vägleda ett gott ledarskap i framgångsrika organisationer:

• Ha en tydlig vision för organisationen.

• Gör planer som baseras på fakta. 

• Kommunicera planer tydligt och i rätt tid.

• Uppmuntra karriärutveckling och kontinuerligt lärande.

• Investera på lämpligt sätt i IKT-system (informations- och kommunikationsteknik) som stödjer beslutsfattande i realtid och synliggör viktig information.

• Skapa en miljö där människor kan göra sitt bästa.

• Ta itu med och bryt upp hämmande silostrukturer

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.