90 miljoner till innovationer som bidrar till hållbar tillväxt

Innovation Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar nytänkande och riskfyllda satsningar med 90 miljoner kronor till 43 små och medelstora företag och 100 startups. Innovationerna ska kunna bidra till hållbar tillväxt enligt FN:s utvecklingsmål.

90 miljoner till innovationer som bidrar till hållbar tillväxt

Vinnova ger återkommande specialerbjudanden till nystartade företag, så kallade startups, samt små och medelstora företag.

Anna Chiara Brunetti, Vinnova.
Anna Chiara Brunetti, Vinnova.

– Den typen av företag förekommer även inom ramen för våra andra program, men då oftast i samverkan med större företag. De nyare och mindre bolagen har generellt svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av utvecklingsprojekt där riskerna är stora, säger Anna Chiara Brunetti, programledare för Innovationsprojekt i företag på Vinnova.

– Vi vill vara med och ta risken i satsningar som bolagen själva skulle ha svårt att finansiera via sina ägare eller andra privata finansiärer. Det är viktigt att få fram innovationer som driver på utvecklingen i näringsliv och samhälle.

Ny produkter som är bättre
Det är 43 små och medelstora företag med högst 249 medarbetare som får dela på 60 miljoner kronor för innovationsprojekt med stor kommersiell potential. Vinnova går in med upp till 50 procent av finansieringen, högst 2 miljoner kronor per bolag. För att komma i fråga ska företaget ha en verksamhet i gång, men fortsätta förnya sig med produkter, tjänster eller processer som är nya eller väsentligt bättre än de som redan finns på marknaden.

– Renodlad produktutveckling bidrar vi inte till. De flesta av våra projekt bygger på digitalisering, men det är inget krav. Vi är helt öppna när det gäller branscher, säger Anna Chiara Brunetti.

Några exempel på innovationsprojekt i små och medelstora företag som får finansiering är Code and conspire AB, för utveckling av en digital tjänst som underlättar planering av tågresor, och Surfcleaner AB, med en solcellsdriven robot som hanterar miljöfarliga ämnen på vatten.

Tvåstegsraket
Dessutom får 100 startups finansiering med upp till 300 000 kronor var för att utveckla sina affärsidéer. För startups sker Vinnovas finansiering i en tvåstegsraket.

– Efter att de har fått ett första anslag i Steg 1 kan de gå vidare och söka ytterligare finansiering i Steg 2, säger Anna Chiara Brunetti.

Till de startups som nu får finansiering hör solcellsföretaget Peafowl Solar Power AB och Umansense AB, som utvecklar ett larmsystem vid stroke.

Den aktuella finansieringsrundan har en koppling till FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030, Sustainability Development Goals.

– Varje projekt ska kunna relatera sin verksamhet till något av FN-målen, och vi bedömer trovärdigheten i detta som en del av ansökan. Det ska också finnas med en diskussion om vilka risker som finns med projektet med utgångspunkt från målen, och hur de riskerna ska hanteras, säger Anna Chiara Brunetti.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.