Alltfler lägger ut förändringsarbete på konsulter

Förändringsarbete Att överlåta förändringsarbete på konsulter blir allt vanligare. Enligt en studie av företaget Xmentor gör företag och organisationer ofta analysen av förändringsarbetet själva medan genomförandet läggs ut externt.

Alltfler lägger ut förändringsarbete på konsulter

– De senaste 15 åren har en trendförskjutning skett när det gäller förändringsarbete i företag och organisationer. Man blir alltmer benägen att ta hjälp av konsulter för att driva igenom förändringen, säger Jonas Strömbäck på Xmentor som genomfört studien, Förändringsledning – varför ta hjälp av en konsult?

Han förklarar att orsaken till att man överlåter förändringsarbete på konsulter ofta är tidsbrist.

– Om man använder externa förändringsledare innebär det mindre belastning på den egna personalen och man kan fortsätta fokusera på den ordinarie verksamheten. Förändringsarbete kräver resurser och de flesta vet att det är viktigt att inte tappa tempo när man är mitt i ett förändringsprojekt.

En annan orsak, enligt Jonas Strömbäck, är att man från organisationens håll vill legitimera förändringen genom godkännande och insyn utifrån.

Men kan man få ett långsiktigt förändringsarbete om inte organisationen själv driver arbetet?

– Arbetet måste förstås komma inifrån om det ska fungera. Organisationen eller företaget måste själva äga frågan och leda arbetet. Det har man stor vetskap om i dag, säger Jonas Strömbäck.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.