Bästa kvalitetsuppsats belönas

Forskning Årets vinnare av Olle Jonson-priset har studerat trender och krav på effektiva ledningssystem.

Årets vinnare av Olle Jonson-priset är Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad vid Luleå tekniska universitet. De vinner priset för sitt examensarbete ”The future of management systems” där de studerat trender inom området samt de behov och krav som olika användare ställer på ett effektivt ledningssystem. Förutom äran får de också 20 000 kronor.

I motiveringen betonas att många organisationer ser utmaningar i att utveckla verksamhetsledningssystem som inte bara svarar upp mot aktuella standarder, utan också på ett dynamiskt sätt tillgodoser interna behov och förväntningar.

Och ett hedersomnämnande

Juryn delar också ut ett hedersomnämnande till Andreas Karnstedt och Julia Winter vid Chalmers tekniska högskola. Deras examensarbete belyser centrala frågor kring tjänstekvalitet, kvalitetsdimensioner och kvalitetsmätningar som är relevanta för tillverkande företag som erbjuder tjänster i en business to business-kontext. Författarna poängterar betydelsen av att verkligen förstå aktuella kvalitetsdimensioner och att dessa blir vägledande för utformningen av kommande kvalitetsmätningar.

Olle Jonson-priset delas ut av Svenska förbundet för kvalitet, SFK.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.