Certifiering ger projektledaren kvalitetsstämpel

Att arbeta i projektform blir allt vanligare och det har gjort att även intresset för projektledarcertifieringar ökat. En amerikansk omtvistad certifieringsmodell har hittills varit dominerande, men nu får den konkurrens. Den europeiska projektledarföreningen IPMA har lanserat en ny europeisk modell.

Allt fler företag arbetar i projektform, stora såväl som små inom både privat och offentlig sektor. Vissa driver nästan all sin verksamhet i projekt och det har ökat behovet av kvalificerade projektledare.

Ny modell

För den som velat skaffa sig ett kvalitetsbevis på sin erfarenhet som projektledare har den amerikanska certifieringsmodellen PMI tidigare dominerat. Men modellen har blivit kritiserad från olika håll, bland annat för att den är amerikaniserad, men även för att den inte säger så mycket om projektledarens erfarenhet och sociala kompetens.

Därför har den europeiska paraplyorganisationen för nationella projektledarföreningar, IPMA arbetat fram en ny certifieringsmodell som bygger på europeiska normer och som är mer omfattande än PMI:s modell. Torbjörn Wenell, sekreterare i Svenska ProjektAkademien har tidigare varit mycket skeptisk till projektledarcertifieringar, men i den nya, europeiska varianten ser han stora potential.

– Fördelen med IPMA:s modell är att den ställer omfattande kvalitetskrav där varje projektledare bedöms utifrån erfarenhet, metod och beteende. Det går inte att läsa sig till en certifiering, säger Torbjörn Wenell.

Karriärmöjligheter

Inom IPMA:s modell kan man certifiera sig för fyra olika nivåer. Den lägsta nivån ska kunna klaras av någon som läst 5–10 poäng projektledarskap på universitet, medan en certifiering på näst högsta nivå kräver att projektledaren arbetat länge inom branschen och kan att hantera mycket stora och komplexa projekt. Den allra högsta nivån avser certifieringar av projektchefer.

De som vill certifiera sig arbetar under en halvårsperiod med metodkunnande och verktyg för projektledning. De får läsa böcker, skriva uppsats och delta i workshops.

Vid själva certifieringen bedöms de utifrån tre huvudområden– erfarenhet, metod och beteende. De ska kunna använda sig av modeller metoder och verktyg för projektledning och ska kunskapsmässigt kunna förstå och hantera olika situationer. De ska även vara socialt kapabla till att leda och hålla samman en grupp människor.

– Certifieringen fungerar som en utbildning, projektledarna får personlig vägledning och de få en bekräftelse på att de duger. Certifieringens fyra olika steg skapar en karriärtrappa för projektledare som inte tidigare haft någon möjlighet att göra karriär, konstaterar Torbjörn Wenell.

I Sverige certifieras man enligt en variant av IPMA som är särskilt anpassad till nordiska förhållanden, men certifieringen fungerar även internationellt. I Norden är det först och främst Danmark och Sverige som börjat certifiera projektledare enligt IPMA, i Tyskland och England är certifieringsmodellen vanligast.

Kraven hårdnar

Torbjörn Wenell hoppas att den europeiska certifieringsmodellen kommer att påverka projektens kvalitet i en positiv riktning.

– Självklart är en certifierad projektledare ingen garanti för att ett projekt blir bra, om det lyckas eller inte beror på många olika omständigheter. Projektledare med en gedigen kunskap påverkar dock projektens slutliga resultat till det bättre, menar han.

PMA är den europeiska paraplyorganisationen för nationella projektledarföreningar. De har tagit fram en europeisk certifieringsmodell som är i drift sedan några år tillbaka. Certifieringen är mer omfattande än PMI:s och projektledaren bedöms utifrån tre huvudområden, erfarenhet, metod och beteende. IPMA:s certifikat finns i fyra olika nivåer där den som är helt ny certifierar sig enligt den lägsta, medan de som arbetat länge och med mer komplicerade projekt kan certifiera sig på högre nivåer. I Sverige har hittills 131 personer ceritiferat sig enligt modellen. I dag finns 17 000 IPMA-certifierade projektledare i 27 länder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.