Webbverktyg för effektivare Sex Sigma

Ett webbaserat system som effektiviserar företagens kvalitets- och förbättringsarbete håller just nu på att tas fram av Sandholm Associates och Munkeby Systems. Verktyget är till för dem som arbetar enligt Six Sigma, en resultatinriktad metod för förbättringsarbete som vuxit sig allt starkare i Sverige. Det nya IT- stödet kommer att heta Munkeby In Control för Six Sigma och ska bland annat kunna användas för att registrera avvikelser och fel, kartlägga kvalitetsbristkostnader, samt till att hålla ihop och följa upp projekt.

– Det är väsentligt att ha snabb och enkel tillgång till verkliga fakta för att kunna styra förbättringsarbetet effektivt och för att lyckas sprida det i hela organisationen, säger Lennart Sandholm, chefskonsult på Sandholm Associates.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.