nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Chefer får inte det stöd de behöver

De nya reglerna kring psykosocial arbetsmiljö är bra, det tycker både arbetsgivare och arbetstagare. Men chefer saknar tillräcklig kunskap om frågorna och får inte heller tillräckligt stöd från ledningen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket som tidningen Arbetsvärlden tagit del av. När undersökningen gjordes innan årsskiftet var det många som inte alls kände till de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den sista mars i år. Framför allt var kunskapen låg bland mindre tjänsteproducerande företag.

Rapporten visar också att många upplever att chefer och arbetsledare saknar kunskap om psykosocial arbetsmiljö och att ledningen inte ger dem det stöd de behöver för att skapa en god arbetsmiljö. Attityden kring frågorna skiljer sig också markant mellan arbetstagare och arbetsgivare. En större del av arbetsgivarna tycker att medarbetarna har ett eget ansvar om de känner sig stressade och att det är den privata situationen som främst orsakar sjukdom.

Den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Enligt föreskrifterna ska arbetsgivarna se till att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Arbetsgivarna ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.