Covid gav arbetsmiljöarbetet en skjuts

Företag blev bättre på att hantera frågor som arbetsbelastning, arbetstider och konflikter under pandemin, enligt undersökning.

Covid gav arbetsmiljöarbetet en skjuts
Arbetsmiljön har blivit bättre efter covidpandemin

Inget ont som inte har något gott med sig. Faktum är att covid tycks ha bidragit till att förbättra arbetsmiljön i många verksamheter. Under pandemin fick frågan extra mycket fokus på många arbetsplatser, visar en undersökning gjord av arbetsmiljöorganisationen Prevent. Företagen anser att de blev bättre på att åtgärda frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter än när motsvarande undersökning gjordes 2020. Främst är det arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som har förbättrats sedan tiden före pandemin, det vill säga frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter.

Jobbar aktivt med frågorna

Tre av fyra företag jobbar aktivt med de här frågorna, och sju av tio chefer och skyddsombud tycker sig vara bra på att se arbetsmiljöriskerna inom området och åtgärda dem. Överlag är chefer något mer positiva, men ökningen är störst bland skyddsombud. Exempelvis tycker åtta procent fler skyddsombud att man är bättre på att åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön jämfört med två år sedan.

– Chefer och skyddsombud har helt enkelt snabbt behövt anpassa arbetsmiljöarbetet under pandemin. För en del har det betytt större noggrannhet och säkerhet på arbetsplatsen eftersom det funnits en smittrisk. Andra företag har behövt organisera arbetet på ett nytt sätt eftersom medarbetarna jobbat hemifrån, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

– För att kunna bemästra oron i kristider och ha en bra kontakt med dem som arbetar hemifrån är det viktigt att chefer och skyddsombud har ett strukturerat sätt att behandla de här frågorna, och att man löpande kommunicerar med kollegor och medarbetare, säger Maria Schönefeld.

Undersökningen, Arbetsmiljöindikatorn 2022, har genomförts genom att ställa frågor på telefon om arbetsmiljön till vd:ar eller andra chefer med personalansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Totalt har 1000 personer intervjuats.

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.