Så viktigt är det med rätt åldersmix på jobbet

Arbetsmiljö Åtta av tio svenskar tycker det är viktigt med en god åldersmix på jobbet. Men riktigt så ser det inte ut i verkligheten. Drygt tre av tio tycker det råder obalans på den egna arbetsplatsen, enligt en ny undersökning.

Så viktigt är det med rätt åldersmix på jobbet
En arbetsplats med både äldre och yngre ger flera fördelar. Foto: Stock Adobe.

Det är TNS Sifo som, på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity, ställt en mängd åldersrelaterade frågor till dels över 1 000 svenskar i sysselsättning, dels närmare 900 HR-chefer.

Resultatet, som sammanställts i rapporten ”Åldersperspektivet”, visar bland annat att en majoritet – 80 procent – av de tillfrågade anser att en god åldersmix på arbetsplatsen är viktigt eller väldigt viktigt.

De fördelar som lyfts fram är att en arbetsplats med blandade åldrar bland annat ger bättre erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring (84 procent) samt lockar arbetstagare i olika åldrar (49 procent). 36 procent tycker också att det visar på goda utvecklingsmöjligheter och 33 procent att det gör företaget mera jämlikt och socialt.

Obalans på vart tredje företag

Men trots fördelarna ser det annorlunda ut i verkligheten. Tre av tio – 32 procent – uppger att det råder en obalanserad åldersfördelning på den egna arbetsplatsen. Fler i åldern 20 – 29 år (39 procent) upplever det som ett problem än dem i åldersgruppen 40 – 49 år (29 procent).

– Det finns flera studier som pekar på att en bristande åldersmix begränsar företagens kompetensförsörjning och tillväxtmöjligheter. Arbetsgivare som ser värdet av att avspegla mångfalden i samhället blir bättre rustade att hantera olika typer av utmaningar samt att ta till vara olika affärsmässiga möjligheter, säger Pia Höök, ansvarig för mångfald-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor på Essity, i en kommentar.

Låg personalomsättning

Vad beror det då på att det råder en så obalanserad åldersfördelning på arbetsplatserna?

I den undersökning som riktats mot HR-cheferna uppger 61 procent av de tillfrågade att låg personalomsättning är den största anledningen. 25 procent uppger också att deras arbetsplats har svårt att locka till sig unga arbetstagare. 16 procent svarar även att arbetsuppgifterna endast passar en viss åldersgrupp.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.