Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

Digg är navet för offentlig digitalisering

Den nya myndigheten är lokaliserad till Sundsvall och slog upp sina dörrar den 1 september. I uppdraget ingår att vara ett nav för digitaliseringen inom den offentliga sektorn, förklarar Anna Eriksson:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– För det första handlar det om att samordna det gemensamma för alla aktörer. Det finns många kommuner, landsting och myndigheter som kommit långt med digitalisering. Men om vi ska kunna utveckla nya, lättanvända tjänster för medborgarna måste det ske ett informationsutbyte mellan olika aktörer. Dessutom ska vi inspirera och vara en förebild samt arbeta med kunskap och stöd till hela den offentliga sektorn.

Anna Eriksson, som är civilingenjör inom elektroteknik i botten, kommer närmast från Lantmäteriet där hon de senaste fem åren var utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk utveckling och it. Dessförinnan var hon på Comviq, Tele2 och ICA.

Hur viktigt är det att driva på den digitala transformationen inom offentliga sektorn?

– Som medborgare i Sverige förväntar man sig att det ska vara enkelt i kontakten med det offentliga. Titta bara på hur barnen använder sina surfplattor. De har ingen aning om hur internet fungerar, utan förväntar sig bara att informationen ska finnas där. När de växer upp kommer de att ha helt andra behov och förväntningar på att det ska fungera. På det sättet måste hela samhället utvecklas för att vara relevant för medborgarna, säger hon.

Läs även: Ny ranking, så hög är den digitala mognaden i ditt län

Digg har i dagsläget ett 40-talet medarbetare som i sin tur ska samverka med cirka 700 kommuner, landsting och myndigheter. Och en viktig del av verksamheten är just samverkan, menar Anna Eriksson.

– Jag brukar säga att digitalisering är en lagsport. Min definition av digitalisering är att det handlar om utveckling av samhället för människan, där tekniken bara är en del. Det handlar minst lika mycket om förändringar av ledarskap, kultur och värderingar.

Hur ska en offentlig verksamhet tänka inför digitaliseringen?

– Det gäller framförallt att vara nyfiken – att titta sig omkring och våga prova nytt. Jag ser det som en skyldighet att på ledningsnivå verkligen sätta sig in i och prova nya tjänster, fastslår Anna Eriksson.

Vad kan digitaliseringen innebära rent konkret?

– Framförallt kommer det att bli väldigt mycket enklare för företag och medborgare. Ett exempel är att man inte ska behöva lämna samma uppgifter flera gånger. Har man lämnat en uppgift till en myndighet ska det räcka. Att deklarera har ju blivit väsentligt enklare de senaste 20 åren. Men kanske går det att förenkla ännu mer?

Anna Eriksson ser även digitaliseringen som en av lösningarna på framtidens stora utmaningar inom offentliga sektorn. För att klara välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på service finns behov av att hitta nya arbetssätt.

– Sverige har kommit en bra bit på vägen jämfört med andra länder. Samtidigt finns väldigt mycket kvar att göra för att förenkla, förbättra och effektivisera, sammanfattar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.