Lantmäteriets 3 smarta steg till digital strategi

Digitalisering Lantmäteriet är en av våra mest digitaliserade myndigheter. Både robotar och datorspel används. Resultatet är högre kvalitet och nöjdare kunder.

Lantmäteriets 3 smarta steg till digital strategi

Lantmäteriet är en av våra äldsta myndigheter och har anor ända sedan början av 1600-talet. Trots den aktningsvärda åldern är det i dag en modern myndighet med omkring 2 000 medarbetare som ständigt strävar efter att ligga i teknikens framkant för att effektivisera sitt tjänsteutbud.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Digitaliseringen har ökat både kvaliteten, säkerheten och tillgängligheten, fastslår Mats Snäll, som är chef för digital utveckling på Lantmäteriet.

Redan i början av 1970-talet lades grunden genom introduktionen av ett ADB-baserat fastighetsregister. Men det var först för tre, fyra år sedan som man inledde ett mer systematiskt arbete med digitalisering.

– Vår definition av digitalisering är verksamhetsutveckling med teknikens möjlighet med kundens fokus. Alltså inte kunden i fokus, utan kundens fokus. Det är en avgörande skillnad, poängterar Mats Snäll.

Kortare handläggningstider
Det innebär att digitalisering i dag är en viktig del i genomförandet av Lantmäteriets strategi. Inom samtliga verksamhetsområden – fastighetsbildning, fastighetsinskrivning och geodata – har digitaliseringen fått genomslag. Den verksamhet som kommit allra längst är fastighetsinskrivning där handläggningstiderna nu är kortare och mer stabila.

– Tidigare kunde handläggningstiderna variera från fem dagar upp till 30 – 40 dagar. Nu är det ett jämnare flöde och handläggningstider som ligger på i genomsnitt tio dagar tack vare en långt driven digitalisering, förklarar Mats Snäll.

Ett av de främsta verktygen i Lantmäteriets digitala strategi är innovation. Ny teknik testas systematiskt med nya processer och regelverk för att undersöka om den kan användas för att förenkla och förbättra. Ett exempel är de ansökningar om fastighetsbildning som tagits emot digitalt sedan flera år tillbaka, men där det krävts manuell inregistrering i myndighetens äldre system. I ett innovationsprojekt testades om en mjukvarurobot skulle kunna användas för att utföra arbetet.

– Det visade sig fungera, vilket utmynnade i en utvecklingsinsats med upphandling av programvara och implementering i verksamheten. Mjukvaruroboten är nu i drift sedan ett halvår tillbaka och har gett upphov till stora tidsvinster, konstaterar Mats Snäll.

Kartor i Minecraft
En annan innovation är gamification, där man alltså använder principer, design och teknik som normalt förknippas med datorspel. Ett exempel på detta är att man i datorspelet Minecraft kan bygga sin egen värld med hjälp av Lantmäteriets öppna geodata med kartor och höjddata.

Även för internt bruk används gamification för att ge återkoppling om ärendehandläggning i en av verksamheterna.

– Idén är att vi ska kunna följa handläggningen av ärenden – vilka som handlagts och vilka som återstår för att kontinuerligt leda produktionen i syfte att förbättra kvaliteten och resultatet, säger Mats Snäll.

Läs även: Få kommer undan digitaliseringen.

Det senaste innovationsprojektet är inriktat på att undersöka om blockkedjetekniken kan användas för att stödja processen vid köp och försäljning av fastigheter. De första testerna har genomförts med lyckat resultat och även om det ännu inte finns någon färdig lösning fäster Mats Snäll stora förhoppningar till den nya tekniken.

– Transparensen och säkerheten är en av de stora fördelarna med blockkedjan. Om någon försöker ta bort eller ändra på en transaktion så syns det och informationen finns ändå alltid kvar i det distribuerade systemet hos de andra i kedjan, säger han.

Långsam resa
Men långt ifrån alla tjänster är ännu mogna för en digitalisering. Det finns tjänster som fortfarande kräver manuell hantering.

– Men då är det viktigt med information – att förklara varför vissa ärenden tar lång tid. Det är när kunderna inte får reda på hur lång tid ett ärende tar som det uppstår frustration, förklarar Mats Snäll.

Lantmäteriet är i dag en av våra myndigheter som kommit längst med digitalisering. Mats Snäll vill ändå poängtera att det är en lång resa.

– Inom vissa områden ligger vi långt fram och inom vissa delar har vi långt kvar. Målet är att digitalisera allt. All information som inte måste skyddas av sekretess och integritetsskäl vill vi kunna öppna upp och göra tillgänglig för allmänheten, säger han.

Lantmäteriets digitala strategi bygger på att:

  1. Höja kunskapen, förmågan och erfarenheten av digitalisering i organisationen så att medarbetarna använder tekniken som verktyg i sin utveckling.
  2. Arbeta systematiskt med att föra in ny teknik i verksamhetsutvecklingen – allt som utvecklas ska ha tekniken som stöd.
  3. Arbeta aktivt med innovation – inte vänta på nya tekniska framsteg, utan att istället själva ta ta initiativet för att utveckla nya, smarta lösningar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.