Digital acceleration – ständigt på toppen av kurvan

Digitalisering I den digitala transformationens tidevarv handlar utveckling inte längre om att digitalisera lite här och där i verksamheten. Konceptet digital acceleration handlar om att använda tekniken för att förbättra verksamheten, trots ständiga förändringar.

Digital acceleration – ständigt på toppen av kurvan
Digital acceleration handlar om att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Foto: Adobe Stock

Digital acceleration, vad är det? Alexandre Oxfeldt, affärsutvecklare på Endava, förklarar det som en affärsstrategi, där en organisation kontinuerligt arbetar med sina system för att ständigt vara uppdaterade, ha de senaste lösningarna och hitta nya områden att utveckla.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det handlar inte om enstaka projekt utan ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Organisationer som ägnar sig åt digital acceleration har passerat nivån där man talar om ”digitalisering”. De ägnar sig i stället åt ständig utveckling, på en nivå där ny teknik ska bidra till utveckling av verksamheten, till att finna nya affärsområden och så vidare. Utmaningen för en verksamhet eller organisation ligger i att hålla jämna steg med utvecklingen.

– Det är en pågående process. Hur fortsätter du att vara relevant? Hur kan du förstå de senaste teknikerna som du måste implementera? Det är nästan det svåraste, inte bara att hålla koll på tekniken, men att vara innovativ, att lyssna in sina kunder och att förstå vad man behöver göra, förklarar Alexandre Oxfeldt.

Rubbar kundens tankebanor

För de organisationer som behöver hjälp finns konsultfirmor som Alexandre Oxfeldts arbetsgivare Endava. De arbetar inte som traditionella IT-konsulter, som kommer in på ett projekt, löser ett problem och går vidare till nästa uppdragsgivare. I stället arbetar Endava med digital acceleration, vilket innebär att de ser uppdraget med kunden som en pågående relation, där man växer och utvecklas tillsammans.

– Det är ett bredare grepp än att bara komma in och tillhandahålla ett nytt system eller bidra med några extra konsulter till ett pågående projekt, förklarar han.

– Vi rubbar deras tankebanor och utmanar kulturen, försöker bidra till att tänka utanför boxen. Hur kan vi hitta nya områden att utforska tillsammans, hur kan vi finna nya lösningar som de kan implementera i sin verksamhet? Det handlar om att tänka framåt och lägga upp strategier, både för vägar in i framtiden och för att hitta nya fält som kan lägga något till verksamheten.

Skaffa modern arkitektur

Själv blev han anställd på Endava mitt under pandemin, vilket han ”trots den mycket allvarliga situationen” ändå ur ett jobbperspektiv tycker hade intressanta inslag. Corona-anpassningarna fick plötsligt alla att se klart vilken skillnad den digitala tekniken gjorde. Den gav så många möjligheter, samtidigt som den drabbade de verksamheter som inte levde upp till den standard som den nya tekniken krävde. Många aktörer klarade inte övergången till digitala arbetssätt på ett bra sätt, menar Alexandre Oxfeldt.

– De förstod sig inte på den världen där du inte längre möter kollegor och kunder på ett fysiskt sätt, säger han. Så de behövde radikalt förändra sin inställning. Där kunde vi bidra med nya synsätt, och hjälpa dem att förbättra sina lösningsstackar och gå från en gammaldags ’arkitektur’ till en modern som tillåter mer konstruktiva tankesätt och smidigare processer.

Bli kvar på toppen av kurvan

Han beskriver konsulten som jobbar med digital acceleration som en “sparring-partner” som arbetar sida vid sida med uppdragsgivaren med allt från att förbättra deras lösningsstack (se ordlista nedan), till vilka mål man har med sin UX- och UI-design (se ordlista). Samtidigt som hen löser de problem som dyker upp på vägen.

– Vi brukar säga att vi är bra på att omdefiniera förhållandet mellan människan och tekniken, framhåller Alexandre Oxfeldt. Digital acceleration handlar i stort sett om processen att förbättra sina affärsmetoder hand i hand med tekniken.

Han understryker att digitaliseringsprocessen handlar om att digitalisera något som tidigare inte var digitalt. Accelerationen däremot syftar till att utvecklingen alltid befinner sig i en kurva. Den som vill vara med och konkurrera måste hålla sig i toppen av kurvan för att förstå vad som är nästa steg.

– Var finns nästa trend? Och hur fortsätter vi utvecklas hela tiden? Inbakat i det svaret finns definitivt också tekniken med. Det fortsätter, utan slut.

Digital

Ordlista

Tech stack/lösningsstack – den kombination av tekniker som används för att bygga och driva en applikation eller ett projekt. Ett programvaruprojekt kan börja med några kärnteknologier i sin stack, och till slut ha hundra eller fler när projektet skalas upp och dess behov utvecklas.

Vanliga programvarusubsystem och komponenter i en teknisk stack:

  • operativsystem
  • programmeringsspråk
  • servrar och cloud computing-plattformar
  • databaser och databashanteringssystem
  • ramar för backend och frontend
  • API: er för webbtjänster
  • Prestandaövervakningstjänster
  • affärsinformation och analysverktyg etc.

Frontend – ”Framsidan” av ett program/system, de grafiska element en användare ser och kan interagera med.

Backend – ”Baksidan” av ett program/system, datahantering, kommunikation med andra system och liknande som sker bakom kulisserna.

API – Application Programming Interface, ett gränssnitt mot vilket man kan kommunicera med ett program eller system.

Data management – att ha en praxis för att hantera data som en värdefull resurs, så att en organisation kan maximera värdet av sin data. För att hantera data effektivt måste man ha en datastrategi och tillförlitliga metoder för att samla in, integrera, rensa, styra, lagra och förbereda data för analys.

UI-design och UX-design – UI står för User Interface design, UX står för User Experience design. UX är den interna upplevelsen hos en användare när den interagerar med element. UX är en upplevelse, en hemsida, en kaffemaskin eller ett besök i en kiosk.

Källor: Chalmers, Proxify, SAS Viya, Xlent

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.