Effektivare verksamheter med serviceperpspektiv

Förbättringsarbete Det finns fördelar med att leda och organisera hälso- och sjukvården ur ett serviceperspektiv. Det menar forskare vid Lunds universitet som berättar hur i nya boken Health Management.

Effektivare verksamheter med serviceperpspektiv

– Behovet av friska medarbetare och en effektiv hälso- sjukvård med hög kvalitet har blivit allt större. En utveckling som ställer nya krav på hälsosektorns organisation, tjänster, lagstiftning och ledarskap, säger Lars Nordgren, docent i tjänstevetenskap, tidigare sjukhusdirektör och en av författarna till boken Health Management.

Inom området Service Management är fokus på kundernas upplevelse av en tjänst och hur kunden själv kan skapa värde av en upplevd tjänst. Genom lärdom från teorierna inom Service Management kan hälso- och sjuvården bli både effektivare och uppnå högre kvalitet, menar författarna.

I boken beskrivs hur service främjar bättre hälsa och skapar effektivare verksamheter och tjänster inom hälso- och sjukvården. Men också vad som främjar medarbetarna att arbeta utifrån sin inre motivation, om serviceinnovationer, relevansen av juridisk kompetens och nödvändigheten av ömsesidig respekt i den dagliga verksamheten.

Health Management ges ut av Sanoma Utbildning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.