Entreprenörer föder fler innovationer

Innovation Entreprenörer står bakom drygt hälften av alla svenska innovationer. Trots det lämnas entreprenörskapet utanför en stor del av policyagendan, konstateras i en ny rapport.

Entreprenöriellt handlande, snarare än universitetsforskning, ligger bakom en majoritet av svenska innovationer. Det visar en genomgång av Swinno, en databas över svenska innovationer. Drygt hälften av alla innovationer föds i samverkan med kunder och omvärld för att producera bättre, billigare eller i en ny marknadsnisch. På längre sikt är dessutom är tillväxten högre i företag som arbetar med marknadsdrivna innovationer.

Författaren till rapporten framhåller att målet med innovationspolitiken bör vara god utbildning, förbättrad matchning på arbetsmarknaden, samt ett idogt arbete med skatter och regler för att fler ska ha drivkrafter att vilja arbeta med morgondagens lösningar.

– Många politiska initiativ syftar till att stärka innovationsklimatet, senast regeringens Innovationsråd. Men det handlar inte om hur det offentliga kan planera fram innovationer genom riktade insatser. Fokus bör ligga på breda reformer istället för på selektiva åtgärder, säger författaren Johan P Larsson, ekon dr Entreprenörskapsforum och JIBS i en kommentar till rapporten.

Läs hela rapporten Innovation utan entreprenörskap?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.