Få använder ISO för att mildra energikrisen

Ledningssystem Tusentals verksamheter runt om i världen använder det internationella ledningssystemet för energieffektivisering, ISO 50001. Trots att resultaten har visat sig vara goda har endast en liten andel svenska företag valt att certifiera sig.

Få använder ISO för att mildra energikrisen
När energipriserna stiger i höjden är det många företag som börjar fundera över sätt att spara i verksamheten. Foto: Stock Adobe.

En del företag hanterar sin energibesparing i befintliga kvalitets- och miljöledningssystem, men enligt Annika Andreasen, vd på Svenska Institutet för Standarder (SiS) når de som inför ett energiledningssystem ett betydligt bättre resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I nuläget är knappt 100 organisationer och företag certifierade, och då framförallt verksamheter med en hög förbrukning. Två exempel inom pappersindustrin är Holmen pappersbruk och Umeå kommun, där Obbola pappersbruk ligger.

– Införandet av energiledningssystemet ISO 50001 ökar fokus på effektiviseringsarbetet, som i sin tur leder till att verksamheten når bättre resultat.  

Fakta

Så fungerar ISO 50001

Standarden ISO 50001 fastställer krav för hur man i en organisation planerar för, inför, underhåller och förbättrar ett energiledningssystem. På så sätt kan organisationen arbeta systematiskt och långsiktigt för att ständigt förbättra sin energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Standarden behandlar faktorer som inverkar på organisationens energiprestanda och som kan övervakas och påverkas. Exempelvis:

  • Konstruktion och utformning
  • Mätning
  • Dokumentation och rapportering
  • Rutiner vid upphandling av t.ex. utrustning, system, processer och personal

Energikrisen har skapat ännu större skäl att arbeta systematiskt med energieffektivisering. Standarden ISO 50001 kan ge stöd för bättre energieffektivisering, och stora företag som certifierar sig mot ett energi- eller miljöledningssystem slipper ta in extern kompetens för att genomföra en regelbundna energikartläggningar. Till skillnad från miljöledningssystemet ISO 14001, fastställs i den här standarden ett särskilt krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning.  

"Införandet av energiledningssystemet ISO 50001 ökar fokus på effektiviseringsarbetet, som i sin tur leder till att verksamheten når bättre resultat" säger Annika Andreasen, vd på SiS.
”Införandet av energiledningssystemet ISO 50001 ökar fokus på effektiviseringsarbetet, som i sin tur leder till att verksamheten når bättre resultat” säger Annika Andreasen, vd på SiS.

– Standarden har potential att bidra till att mildra Sveriges energikris genom att stötta verksamheter till bättre energieffektivisering. Även de som i dagsläget inte har resurser att gå hela vägen och certifiera sig mot standarden, säger Annika Andreasen.Det är inte bara inom industrin som ISO 50001 används.

Matvarukedjan Lidl är en av de svenska företag som använder sig av standarden, detta efter att man 2017 upptäckte att det fanns ett behov av systematik i energieffektiviseringen.

– Vi har sparat energi motsvarande flera butikers årsförbrukning, säger Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef på Lidl, i en kommentar till SiS, och tillägger att systemet har varit ett bra operativt stöd för både lager och butiker.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.