Få människor att känna sig välkomna

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. I boken Det välkomnande ledarskapet lyfter man fram de frågor och utmaningar som möter en organisation som vill uttrycka värdskap. Boken bygger delvis på texter från Den tjänande ledaren och beskriver hur ett välkomnande ledarskap spelar roll för framgångsrika verksamheter. Författare är Jan Gunnarsson och Olle Blohm och boken ges ut av Värdskapet AB.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.