Könsordning hindrar förändring

Roller och maktmönster relaterat till kön kan vara ett hinder för att få till bestående förändringar i organisationen. I boken Att återställa ordningen berättar Lena Abrahamsson om hur förändringsprocesser utmanar inarbetade maktstrukturer och påverkar kultur och yrkesidentiteter på företaget. Och hur utmaningarna får olika konsekvenser för män och kvinnor. Boken är en bearbetad upplaga av en tidigare version och ges ut på Boréa Bokförlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.