Fem risker med tristess – och hur du undviker dem

Ledarskap Är dina medarbetare uttråkade? Lär dig knepen som bryter tristessen av äventyrarna på Mount Everest.

Fem risker med tristess – och hur du undviker dem
Anna Nyström

Uttråkning är inte bara ett problem för individen. I ett organisatoriskt sammanhang kan det vara grogrund för ifrågasättande av ledarskapet, konflikter och ineffektivitet – och i värsta fall leda till att man tappar värdefull kompetens.

Markus Hällgren, professor vid Handelshögskolan i Umeå, har forskat i ämnet genom att studera hur grupper i väntan på att bestiga Mount Everest hanterar de risker som uttråkning innebär. Deras knep för att bryta tristessen fungerar även på vanliga arbetsgrupper. 

Här är fem risker med uttråkning, och vad du som chef kan göra för att undvika dem:

1. Känsla av meningslösthet. En medarbetare som inte förstår syftet med sina uppgifter har också svårt att tagga till. Hur bidrar just jag och det jag gör till helheten? Synliggör helheten så att alla förstår vilken pusselbit de jobbar med.

2. Ifrågasättande av planen. Medarbetare som börjar ifrågasätta ledningen kan utsätta hela gruppen för onödiga risker. Var transparent och berätta hur den övergripande planen ser ut. Det räcker inte att alla vet vad målet är, de behöver också förstå varför de aktiviteter ni gör, eller inte gör, är viktiga för att ta er dit ni vill.

3. Konflikter. Om alla försöker skapa en egen mening i sitt arbete och drar åt olika håll kan det leda till bristande samarbete och i värsta fall vara kontraproduktivt för verksamheten. Skapa sociala rutiner i arbetsvardagen så att medarbetarna lär känna varandra, ha gemensamma kafferaster, gå ut och ha trevligt tillsammans då och då.

4. Stress. När jobbet blir enformigt och inte längre känns utmanande kan det konstigt nog leda till stress och frustration. Se därför till att bryta monotonin genom att fira, stort som smått. Ge också tid för återhämtning efter ett avslutat projekt innan ni ger er i kast med nästa.

5. Ineffektivitet. Uttråkade medarbetare ger inget extra, risken är också stor att de ser sig om efter ett nytt mer utmanande arbete. Se till att skapa aktiviteter som ger energi, tränar er för kommande prövningar eller ger gruppen en nytändning.

Läs också: Därför är det farligt med uttråkade medarbetare

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.