Fem svenska innovationer får prestigefullt pris

Utmärkelse Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i februari nästa år.

Fem svenska innovationer får prestigefullt pris

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen samt inspirera andra innovatörer. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

– Det är stor bredd på innovationerna som får priset i år, kommenterar Mats Deleryd, verkställande direktör på SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom utmärkelsen i Sverige. Gemensamt är att alla fem innovationerna presenterar nya tekniker, arbetssätt eller processer som stödjer en hållbar utveckling, vilket känns extra värdefullt.

Vinnare av Quality Innovation Award 2019 i Sverige:

Multi4 AB i Jönköping.

Innovation: Multi 4.

Kategori: Potential & Health Care Sector.

Domarkommitténs motivering: Genom utvecklingen av ett helt nytt multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling kan en revolutionerande metod inom kort vara ett faktum. Innovationen baserar sig på ett numera patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer, men kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer.

NorDan AB i Tanumshede.

Innovation: 3D-printade fönster och dörrar i biokomposit.

Kategori: Responsible och Renewable & Large companies.

Domarkommitténs motivering: Genom samverkan med BLB och Stora Enso har NorDan AB utvecklat en teknik för att 3D-printa ramar till runda fönster i biokomposit. Dessa fönster är CE-märkta, miljödeklarerade och lanserade till försäljning på den skandinaviska marknaden. Efter den inledande tillämpningen väntar 3D-produktion även av dörrar och andra typer av komponenter i hållbara moderna material.

PURE ACT AB i Stockholm.

Innovation: PURE ACT.

Kategori: Micro och Start-up samt Responsible och Renewable.

Domarkommitténs motivering: Agenda 2030 och hållbarhetsarbete får allt mer fokus och numera gör alla större organisationer en hållbarhetsrapport. För att även små företag med begränsade resurser och kunskap inom hållbarhet ska kunna påbörja hållbarhetsarbetet och göra sin första hållbarhetsrapport har PURE ACT utvecklats.

Region Gotland.

Innovation: Behandling av deponigas med regenerativ termisk oxidation.

Kategori: Responsible och Renewable & Public Sector.

Domarkommitténs motivering: I Sverige står utsläppen från deponier för 1 – 2 procent av de totala växthusgaserna. Region Gotland har utvecklat och implementerat en ny teknik som renar deponigaserna till 99,7 procent och även eliminerar föroreningar i form av dioxiner, kväveföreningar och svavelväten.

United Services Sweden AB.

Innovation: OptiPower.

Kategori: Micro och Start-up samt Responsible och Renewable.

Domarkommitténs motivering: Gasturbinmotorer (flyg, kraftgenerering) smutsas ner efter en tids användning, vilket leder till omfattande stopp för rengöring och att primära delars livslängd förkortas. Genom att behandla kompressorbladen med en speciell ytbehandlingsmetod erbjuder United Services Sweden AB en lösning som minimerar behovet av rengöring och därmed ökar utnyttjandet av motorerna.

Internationell ceremoni

Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Innovation Award 2019 äger rum på Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari 2020. Den internationella ceremonin hålls i Tel Aviv, Israel, den 5 – 6 februari 2020 i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Läs även: Sverige stabilt i världstoppen för innovationer.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. Vinnova är SIQs partner i Sverige.

Den svenska domarkommittén består av Lena Gustafsson, Styrelsebalans, Jacob Hallencreutz, EPSI Rating Group, Sofia Ritzén, KTH, Mikael Rönnholm, CEVT, Örjan Anderberg, SIQ och Mats Deleryd, SIQ.

Fotnot: Texterna ovan är utdrag ur domarkommitténs motiveringar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.