Företag ger standarder tummen upp

Standarder är ett bra verktyg för att förbättra kvaliteten på tjänster. Det uppger tjänsteföretag i en studie från den europeiska standardiseringsorganisationen Cen.

I undersökningen har företag fått svara vilka fördelar de ser med att använda sig av standarder som relaterar till en tjänsteverksamhet. Nästan alla, 95 procent, uppger att standarderna är ett verktyg för att förbättra tjänstekvaliteten, men också ett stöd i kommunikationen med potentiella kunder. Andra fördelar är ökad kundnöjdhet, ökat förtroende för tjänsteleverantörer och ökad transparens i leveransen av tjänster.

466 företag i 28 europeiska länder deltog i undersökningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.